Дүйнөлүк Саламаттык сактоо Уюму (ДСУ)

1994-жылы Кыргызстанда ДСУнун Өлкөлүк кеңсеси ачылгандан бери ДСУ калктын саламаттыгынын деңгээлин жогорулатууга, ден соолук маселелеринде теңсиздик көйгөйлөрүн чечүүгө, саламаттык сактоо тармагын реформалоого, калктын сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүлөргө жеткиликтүүлүгүн жогорулатууга өзгөчө көңүл буруп келет.

ДСУнун өлкөлүк кеңсесинин ролу – саламаттык сактоо системасына бүтүн бир мамилени колдонуу менен саламаттык сактоону туруктуу өнүктүрүүгө багытталган саясатты түзүү процессине колдоо көрсөтүүгө карата өлкөлөрдүн суроо-талаптарына жооп берүү. Бул өзүнө техникалык кызматташтыкты жүзөгө ашыруу, стандарттарды орнотуу жана макулдашууларды түзүү, ошондой эле кризис маалында коомдук саламаттыкты сактоо чөйрөсүндө координацияны камсыздоо жана чараларды жүзөгө ашыруу үчүн жалпы колдонмону жүргүзүүнү, жергиликтүү деңгээлде өз ара мамилелерди курууну камтыйт.

Көп жылдардан бери Кеңсе Кыргызстандагы ДСУнун ишинин бардык түрлөрү үчүн координациялык борбор катары кызмат өтөдү. 2015-жылы өлкөлүк кеңсенин профили жогорулады. Эми ал ДСУнун Өкүлүнүн жетекчилиги алдында иштейт жана улуттук саясатты өнүктүрүүгө колдоо көрсөтүүдө иштин масштабын кеңейтет.

ДСУнун Өлкөлүк кеңселери Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун ишине төмөнкүчө көмөктөшөт:

 • саламаттык сактоо тармагында саясатты жана стратегияларды, ошондой эле ден соолукка таасирин тийгизген чараларды иштеп чыгууга колдоо көрсөтөт;
 • техникалык консультативдик жардамды тийиштүү багыты боюнча жолдоого колдоо көрсөтөт;
 • өнөктөштүктү түзүүгө жана өнүктүрүүгө көмөктөшөт;
 • саламаттык сактоону коргоо маселелерин үгүттөөгө жардамдашат;
 • саламаттык сактоо маселелери боюнча маалымат алмашууга жардам берет.

Биздин корпоративдик артыкчылыктар уюмдун бардык деңгээлдеринде ишибиздин фокусун жана багытын аныктайт. Бул багыттар боюнча ДСУнун лидерлиги өтө маанилүү – бул биздин ишибиздин негизин түзгөн өзөктүк маселелер. Алар:

 • Медициналык-санитардык жардам менен жалпыга жетүүдө ишти жакшыртуу
 • Саламаттык сактоого байланышкан өнүгүү максаттарына жетүү
 • Жугуштуу эмес ооруларга жана психикалык саламаттыкка, зомбулукка, жаракаттарга жана эмгекке жарамдуулугун жоготуп алууга байланышкан көйгөйлөрдү чечүү
 • Эл аралык медициналык-санитардык эрежелерге ылайык коомдук саламаттык сактоого коркунуч жараткан жагдайларды аныктоо жана жооп кайтаруу
 • Сапаттуу, коопсуз, эффективдүү жана жеткиликтүү медициналык дарыларга жетимдүүлүктү кеңейтүү
 • Ден соолукту жакшыртууну караштырган социалдык, экономикалык жана экологиялык багыттарды чечүү

Кыргызстан Медициналык-санитардык жардам менен жалпыга жетүү жана саламаттык сактоо системасын бекемдөө үчүн; коомдук саламаттык сактоо кызматынын потенциалын жогорулатуу; жугуштуу жана жугуштуу эмес ооруларга көзөмөлдү жакшыртуу үчүн ДСУнун стратегиясын жайылтып келет. Биргелешкен иштердин артыкчылыктары ДСУ Европалык Регионалдык Бюро менен Кыргызстан ортосунда түзүлгөн Кызматташтык тууралуу эки жылдык Макулдашууда (КЭМ) көрсөтүлгөн. Акыркы Макулдашуу 2016-2017-жылдарга түзүлгөн.

ДСУ жаңылыктары