БУУнун Дүйнөлүк Азык-түлүк Программасы (БУУ ДАП)

БУУ ДАП – ачарчылык менен күрөшүүдө алдыңкы катарда турган БУУнун агенттиги.

БУУ ДАП дайыма өзгөчө кырдаалдарда жардам көрсөтүп, ачка отургандарга азык-түлүк жеткирүү менен адамдардын өмүрүн сактайт. БУУ ДАПтын иши программалардын жардамы менен азык-түлүк коопсуздугун узак мөөнөткө жакшыртууга багытталган. Бул программалардын алкагында азык-түлүк материалдык баалуулуктарды түзүү, билимди жайылтуу жана туруктуу, динамикалуу жамааттарды түптөө үчүн ыкма катары колдонулат.

Кыргыз Республикасында өкүлчүлүгүн ачкандан бери БУУ ДАПтын негизги максаты – азык-түлүк коопсуздугун жана тамактанууну жакшыртууда КР Өкмөтүнүн потенциалын бекемдөө, мектептеги тамактанууну жакшыртууга басым жасоо менен жамааттардын туруктуулугун жогорулатуу, элет аймактарын өнүктүрүү, социалдык жактан коргоо, табигый кырсыктардын тобокелдигин башкаруу жана климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу.

БУУ ДАП жаңылыктары