БУУ Ыктыярчылар Программасы (БУУЫ)

БУУЫ тынчтыкты орнотууга жана өнүгүүгө баа жеткис салым кошуп, өнүгүү программаларында ыктыярчылыкты интеграциялоо боюнча өнөктөштөр менен иш алып барган ыктыярчылардын эмгеги таанылуусуна умтулуп, дүйнө жүзү боюнча ыктыярчылардын мүмкүн болушунча көп санын мобилдештирүүгө аракет жасап келет.

БУУЫ ыктыярчылыкты универсалдуу жана бардыгын өзүнө камтыган ыкма катары эсептейт жана ыктыярдуу башталыштагы ишти, ошондой эле эркиндикти, максатка умтулууну, өз ара аракеттенүүнү жана тилектештикти колдогон түшүнүктөрдү тааныйт. БУУЫ Программасы Кыргызстанда ишин 1996-жылы баштаган.

UNV News