БУУ Ыктыярчылар Программасы (БУУЫ)

БУУЫ тынчтыкты орнотууга жана өнүгүүгө баа жеткис салым кошуп, өнүгүү программаларында ыктыярчылыкты интеграциялоо боюнча өнөктөштөр менен иш алып барган ыктыярчылардын эмгеги таанылуусуна умтулуп, дүйнө жүзү боюнча ыктыярчылардын мүмкүн болушунча көп санын мобилдештирүүгө аракет жасап келет.

БУУЫ ыктыярчылыкты универсалдуу жана бардыгын өзүнө камтыган ыкма катары эсептейт жана ыктыярдуу башталыштагы ишти, ошондой эле эркиндикти, максатка умтулууну, өз ара аракеттенүүнү жана тилектештикти колдогон түшүнүктөрдү тааныйт. БУУЫ Программасы Кыргызстанда ишин 1996-жылы баштаган.

UNV News

  • MESSAGE ON THE INTERNATIONAL VOLUNTEER DAY FOR ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT

    There are approximately 1 billion volunteers across the globe, who dedicate their time, skills and passion to make the world a better place. They are often the first to act in moments of crisis. They create social bonds and give a voice to marginalized and vulnerable groups. And as the theme of this year’s observance highlights, they help build resilient communities, equipping people against natural disasters, political instability, economic shocks and other pressures.