Гендердик теңдик жана аялдардын укуктары менен мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселелери боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун түзүмү (БУУнун Аялдар түзүмү)

2010-жылдын июль айында түзүлгөн БУУнун Аялдар түзүмү өзүнүн алгачкы өлкөлүк кеңсесин Кыргызстанда 2012-жылдын февраль айында ачкан. Биздин мандат аялдар жана эркектер өлкө келечеги үчүн жоопкерчиликти тең бөлүшүп, өз потенциалын ишке ашырган акыйкат жана тең коом үчүн жагымдуу чөйрөнү илгерилетүүдө жана колдоодо камтылган. БУУнун Аялдар түзүмүнүн иши өкмөт, жарандык коом жана БУУ-нун өлкөлүк командасы менен тыгыз кызматташтыкка жана аракеттерди бириктирүүгө негизделген. Биз гендердик теңдик жана зомбулукту жок кылуу боюнча улуттук саясатты мындан дагы эффективдүү иштеп чыгуу үчүн аялдардын жана кыздардын абалына байланышкан маселелерде далил базасынын үстүнөн иштейбиз. Кыргызстандагы БУУнун Аялдар түзүмү гендердик акыйкаттыкты илгерилетүүгө эркектерди тартууга жана аялдардын тынчтыкты курууга жана коопсуздукту бекемдөөгө катышуусун кеңейтүү, улуттук пландоого жана бюджетке гендердик өңүттөрдү жайылтуу, гендердик теңдикти жайылтуу боюнча милдеттенмелерди аткарууда БУУ системасынын координациясын жакшыртуу үчүн көмөк көрсөтүп келет.

"БУУ-нун Аялдар" түзүмүнүн жаңылыктары