Кыргыз Республикасында БУУ Тынчтык куруу Фондунун учурдагы долбоорлору

1. Чек аралык туруктуу кызматташуу жана өнүгүү (Кыргызстан жана Тажикстан)

БУУнун Кыргызстандагы аткаруучу агенттиктери: Дүйнөлүк Азык-Түлүк Программасы (ДАП), Азык-Түлүк жана Айыл Чарба Фонду, БУУнун Балдар Фонду, БУУнун өнуктуруу Программасы, БУУнун Кыз-Келиндер Фонду. Жана БУУнун Таджикистандагы Агенттиктери.  

Долбоордун мөөнөтү: 11 декабрь 2015 жыл- 31 октябрь 2019 жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 2,400,000 АКШ $ 

Долбоордун сыпаттамасы: Долбоор Кыргызстан менен Тажикистан чек ара аймактарда чыр-чатактарды алдын алуу менен бирге жамаатар ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүүгө жана ишенимди жогорулатууга багытталган.

Байланыш маалыматтары: Мукаш Калдаров, mukash.kaldarov@undp.org

 

2. Жаңы конуштарда социалдык жана гендердик теңчиликти бекемдөө аркылуу ынтымакты чыңдоо 

БУУнун аткаруучу агенттиктери: БУУнун Калкты жайгаштыруу Фонду, БУУнун Балдар Фонду, БУУнун Баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы

Долбоордун мөөнөтү: 18 декабрь 2017 жыл  – 31 июль 2019 жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 2,000,000 АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Долбоордун алкагында Кыргыз Республикасынын борборунун айланасындагы жаңы конуштарда чыр-чатактардын келип чыгуусунун негизги себептери катары социалдык теңсиздик жана гендердик жактан ажырым каралат.

Байланыш маалыматтары: Санжарбек Алимжанов, alimzhanov@unfpa.org

 

3. Туруктуу дүйнө үчүн коомдоштук

БУУнун аткаруучу агенттиктери: БУУнун Балдар Фонду, БУУнун Калкты жайгаштыруу Фонду, БУУ - Аялдар

Долбоордун мөөнөтү:  11 январь 2018 жыл – 31 декабрь 2021-жыл

Долбоордун жалпы бюджети:  2,601,082 АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Долбоор зомбулукту жана идеологияга дин ишенимин аралаштыруу менен коомдун аң-сезимин манипуляция кылууну жайылтуу идеологиясына каршы коомдоштуктун туруктуулугун жогорулатуу үчүн багытталган. Долбоордун негизги стратегиясы бул – билим берүү, коомчулуктарды өнүктүрүү, кызматташуу жана катышуу, ошондой эле маданий чөйрө жана санариптик мейкиндик аркылуу интеграцияланган ыкманы колдонуу болуп саналат. Долбоор жаштардын айрыкча экстремистик жана зомбулук идеяларына карата өз сын көз караштарын жакшыртуу үчүн, билим берүүнүн жарандык моделин светтик жана диний билим берүү жайларына жайылтууну камсыз кылат.Кыз-келиндердин жана жигиттердин байланыштарын жана өз коомдоштугуна таандык болуу сезимдерин бекемдөөчү, алар өз дараметтерин жана мүмкүнчүлүктөрүн толугу менен ишке ашыра алчу жай чөйрөнү түзүүнү камсыздоо, алардын көйгөйлөрдү чечүүгө катышуусун сый акы менен жеңилдетүү – зомбулук идеологияларына болгон ооп кетүүнү төмөндөтүүгө карата жасалган стратегия болуп саналат. Коомдук пикирдин лидерлери кабардар болууну жогоруулатышат, ошондой эле, үндөөнүн жана онлайн, офлайн платформалары аркылуу катышуунун мажбурлоосуз ыкмаларын илгерлетишет.

Байланыш маалыматтары: Гулжигит Эрматов, germatov@unicef.org

 

4. Кыргыз Республикасынын жазык-аткаруу системасынын органдарынын жана мекемелеринин зомбулукка радикалдашуунун алдын алуу

БУУнун аткаруучу агенттиктери: БУУнун Баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы, БУУнун Өнүктүрүү программасы (ПРООН)

Долбоордун мөөнөтү: 11 январь 2018 жыл - 31 декабрь 2020 жыл

Долбоордун жалпы бюджети:  1,758,000  АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Бул долбоордун максаты (1) Жазык-аткаруу тутумунун органдарынын жана мекемелеринин зомбулук радикалдашуунун алдын алуу боюнча улуттук өнөктөштөрдүн колдоосу менен Кыргыз Республикасынын радикалдаштырууга кыскартуу болуп саналат; (2) сыноо органдарынын, анын ичинде түрмө системасын башкарууну өркүндөтүү; (3) полиция иш саясатты киргизүү жана айыгышкан экстремизм идеяларын алдын алуу үчүн калк менен кызматташууну күчөтүү; жана (4) терроризм жана экстремизм учурларда соттук-дараметин күчөтүү.

Байланыш маалыматтары: Исаматов Эрнис, ernis.isamatov@un.org

 

5. Экстремизмди алдын алуу багытындагы кызматташтык башкаруу жана укуктук адилеттүүлүк системасы

БУУнун аткаруучу агенттиктери: БУУнун Балдар Фонду, БУУнун Өнуктуруу Программасы, БУУнун Кыз-Келиндер Фонду, БУУнун Адам Укуктары боюнча Жогорку Комиссиясы

Долбоордун мөөнөтү: 12 январь 2018 жыл - 31 декабрь 2020 жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 3,089,265 АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Долбоор мамлекеттик, жергиликтуу жана жарандык институттардын экстремизмди алдын алуу багытындагы саясатын жана ишмердуулугун жогорулатууга багытталган.

Байланыш маалыматтары: Мукаш Калдаров, mukash.kaldarov@undp.org

 

6. Камералар балдардын колунда: Трансформация жана Кыргызстанда балдардын, кыздардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү

Уюм-алуучу: Куралдуу чыр-чатактарды болтурбоо боюнча глобалдуу өнөктөштүк (GPPAC)

Ишке ашыруу боюнча өнөктөштөр: «Эл аралык толеранттуулук үчүн» Фонду (ЭТФ)

Долбоордун мөөнөтү: 5 март 2018 жыл- 30 июнь 2019 жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 599,006 АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Чечим кабыл алуучу адамдарга өздөрүнүн идеяларын жана билдирүүлөрүн жеткирүүгө коомчулуктун ар кандай катмарларынан Кыргызстандын жаштары үчүн тең мүмкүнчүлүктөрдү берүү долбоордун негизги милдеттери болуп саналат. Ага кошумча, калктын ар кандай катмарларынан Кыргызстандын кыздары жана балдары бири-биринин ортосундагы өз ара түшүнүүнү жакшыртуу үчүн алардын коомчулуктарынын жана курдаштарынын ичинде жана алардын ортосунда диалог жүргүзүү жана элдешүүчүлүгү үчүн шарттарды түзүүгө үйрөнүшөт.

Байланыш маалыматтары: Катерина Гринюк, k.gryniuk@gppac.net

 

7. Кыргызстан жаштарынын Өзбекстан менен макулдашуусун жана кызматташтыгын алдыга жылдыруу

БУУнун аткаруучу агенттиктери: БУУнун Балдар Фонду, БУУнун Өнуктуруу Программасы, БУУнун Калкты жайгаштыруу Фонду

Долбоордун мөөнөтү: 14 ноябрь 2018 жыл- 30 июнь 2020 жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 1,500,000 АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы кызматташтыктын пландарын ишке ашыруу боюнча Кыргызстандын бийликтерин колдоо менен долбоор бүтүндөй өлкөгө түрткүлөөчү таасир тийгизүү менен чек арага жакын облустарда социалдык биримдикти жакшыртууга багытталган. Иш-чаралар маданий алмашууларды жакшыртууну, жаштардын пикир алышуусун, Акыйкатчынын Институту жана прокуратура менен кызматташтыкты камтыйт. Долбоор эки мамлекеттин ортосундагы тынчтык кызматташтыкты эске алат жана жакшы көрүнүштөрдү бекемдөөгө умтулат.

Байланыш маалыматтары: Эраж Каниев, ekaniev@unicef.org 

 

8. Тынчтыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу кылуу үчүн Кыргызстандагы жаш эркектер жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн бекемдөө

Уюм-алуучу: Saferworld

Долбоордун мөөнөтү: 14 Декабрь 2018 жыл - 31 Май 2020 жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 536,013 АКШ $

Долбоордун сыпаттамасы: Долбоор Кыргызстандагы жаштар үчүн коопсуз чөйрөнү түзүү аркылуу, алардын жана коомчулуктардын, тынчтык жана коопсуздук жаатындагы көйгөйлөрду билдирүүгө өбөлгө түзөт. Андан тышкары, бул демилге жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн жана укуктарын кеңейишин камсыз кылып, аларды кыймыл-аракетке чакырык жасоону, мамлекеттик органдардан ачыктыкты жана отчеттуулукту талап кылууга жол берет жана тынчтык, коопсуздук, адилеттуулук маселелери боюнча чечим кабыл алуу жараяндарында толук кандуу катышуу учун мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бере алат.

Байланыш маалыматтары: Канатбек Абдиев, kabdiev@saferworld.org.uk

 

9. #ЖашСтан 2: Жаштар Кыргызстанда тынчтыктын жана туруктуулуктун агенттери

Долбоорду ишке ашыруучу уюм: Search for Common Ground

Долбоордун мөөнөтү: 1-январь 2019-жыл – 30-июнь 2020-жыл

Долбоордун жалпы бюджети: 950,538 АКШ $ 

Долбоордун сыпаттамасы: Бул долбоор Кыргызстанда жергиликтүү жамаатардагы радикалдашууну алдын алуу жана экстремизм менен күрөшүүдө жаштар менен мамлекеттик түзүмдөрдүн тынчтык орнотуу күч-аракеттерин бириктирүү менен алардын өз ара аракеттенишүүсү үчүн кененирээк шарттарды түзөт. Аталган долбоор 2017-жылдын апрель айынан 2018-жылдын октябрь айына чейин ишке ашырылган, #ЖашСтан “Жаштар Кыргызстанда тынчтыктын жана туруктуулуктун агенттери ” демилгесинин уландысы.

Байланыш маалыматтары: Аида Шамбетова, ashambetova@sfcg.org