БУУнун Баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы (БУУ БКБ)

БУУнун Баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы баңги заттардын мыйзамсыз жүгүртүүсүнө жана эл аралык уюшулган кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө глобалдык лидер болуп  эсептелет. Башкармалык 1997-жылы БУУнун баңги заттарды көзөмөлдөө боюнча Программасынын жана Эл аралык кылмыштуулукту алдын алуу боюнча борбордун биригүүсүнүн натыйжасында негизделген. БУУ БКБ дүйнө жүзү боюнча регионалдык бөлүмдөрүнүн тармагы аркылуу иш алып барат. БУУ БКБнын бюджетинин 90% мүчө өлкөлөрдүн өкмөттөрү төлөгөн ыктыярдуу төгүмдөрдөн турат. Уюм баңги заттарга, кылмыштуулукка жана терроризмге каршы күрөшүүдө мүчө мамлекеттерге колдоо көрсөтөт. БУУнун Миң жылдык декларациясында мүчө мамлекеттер бардык багыттар боюнча трансулуттук кылмыштуулук менен күрөштү күчөтүүгө жана баңги заттар боюнча дүйнөлүк көйгөйгө каршы турууга милдеттенишкен, ошондой эле эл аралык терроризм менен күрөшкө биргелешип катышууну макулдашышкан.

БУУ БКБнын жумушчу программасынын үч негизги компоненти:

  1. Мыйзамсыз баңги заттарга, кылмыштуулукка жана терроризмге каршы турууда мамлекеттердин мүмкүнчүлүктөрүн күчөтүү үчүн техникалык колдоо көрсөтүү боюнча регионалдык долбоорлору.
  2. Баңгилик жана кылмыштуулук көйгөйлөрүн жакшыраак түшүнүү жана ыкчам чечимдерди кабыл алып, саясатты иштеп чыгуу үчүн билим базасын кеңейтүү үчүн изилдөө жана аналитикалык иштерди жүргүзүү.
  3. Тийиштүү эл аралык келишимдерди ратификациялоо жана колдонууда, баңги заттар, кылмыштуулук жана терроризм боюнча ички мыйзамдарды өнүктүрүүдө мүчө мамлекеттерге көмөктөшүү боюнча нормативдик иштер.

БУУ БКБ өзгөчө альтернативалык өнүгүү жана адам сатууга каршы долбоорлордо гендердин теңдикти мүмкүн болушунча интеграциялоого жана жайылтууга аракет жасайт.

БУУ БКБ жаңылыктары