Өнөр жайды өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюму (ЮНИДО)

1966-жылдын ноябрында түзүлгөн Өнөр жайды өнүктүрүү боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун (ЮНИДО) иши инклюзивдүү жана туруктуу өнөр жайды (ИТӨӨ) өнүктүрүү аркылуу жакырчылыкты жоюуга багытталган. Ал туруктуу өнүгүүнүн экономикалык, социалдык жана экологиялык максаттарын ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн өзөктүк фактору болуп эсептелет.

Кыргызстандагы ЮНИДОнун аракеттери өзгөчө жергиликтүү өндүрүштүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, ошондой эле соода потенциалын түзүү аркылуу жаңыланган энергияны, агробизнести өнүктүрүүгө жана айыл чарба продукциясын кайра иштетүүгө багытталган.

ЮНИДО жаңылыктары