БУУнун Балдар фонду (ЮНИСЕФ)

ЮНИСЕФтин Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгү 1994-жылы ачылган. ЮНИСЕФ балдардын абалын жакшыртуу жана Балдар укуктары тууралуу БУУнун Конвенциясында бекитилгендей алардын укуктарын ишке ашырууну камсыздоо боюнча Өкмөттүн негизги өнөктөшү болуп эсептелет. ЮНИСЕФтин 2012-2016-жылдарга Программасы өлкөдөгү ар бир балага жете тургандай туруктуу системаны түзүүгө умтулат жана жаш жарандардын чечим кабыл алуу жана тынчтык куруу процесстерине катышуусу үчүн шарт түзүүгө багытталган.

ЮНИСЕФ жаңылыктары