БУУнун Калкты жайгаштыруу фонду (ЮНФПА)

ЮНФПА Кыргызстанда иши адам укуктарын жана гендердик теңдикти сактоо принциптерине таянуу менен энелердин  ден соолугун жакшыртууга, репродуктивдүү саламаттыкты сактоо кызматтарынын жалпыга жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга жана жаштардын мүмкүнчүлүктөрүн өрчүтүүгө багытталган.

Кыргызстандын туруктуу өнүгүшүнүн бир бөлүгү катары калктын жалпы өсүшү да ЮНФПАнын мандатынын бир тармагы болуп эсептелет. Калктын репродуктивдүү саламаттыгын сактоону камсыз кылуу үчүн каатчылык мезгилдерде өзгөчө кырдаалдарга даяр туруу жана аларга жараша чараларды көрүү ЮНФПАнын өлкөдө жүргүзүп жаткан иш-аракеттеринин ажырагыс бөлүгү болуп эсептелет.

ЮНФПА жаңылыктары