ВИЧ/СПИД, кургак учук жана безгек

2011-жылы Кыргызстандагы ПРООН Глобалдык фонддун Кыргызстандагы ВИЧ, кургак учук жана безгек оорулары менен күрөшүүгө бөлгөн гранттарынын негизги алуучусу болгон. ПРООН мамлекеттик органдар жана бейөкмөт уюмдар менен өнөктөштүктө ВИЧ, кургак учук жана безгек ооруларынын жайылуусун болтурбоого жардам берип, медициналык гана эмес, ошону менен бирге социалдык-экономикалык көз караштан алынган көйгөйлөрдү чечип келүүдө.

Биздин максаттар

ПРООНдун ВИЧ, кургак учук жана безгек оорулары менен күрөшүү жаатындагы ишмердүүлүгү ооруну жуктуруп алган учурлардын санын кыскартууга жана өлкөдө оору катталган учурларды ошол деңгээлинде сактоого багытталган. Бул болсо калктын аярлуу топтору үчүн жеткиликтүү кызмат көрсөтүүлөрдү кеңейтүү, бардыгынын дарыланууга жеткиликтүүлүгүн жакшыртуу жана улуттук мекемелерди бекемдөө жолу менен ишке ашууда.

Жаңылыктар