Демократиялык башкаруу

Кыргызстанда ак ниет башкаруу чөйрөсүндө ПРООНдун ишмердүүлүгү үч негизги багыттарга басым жасайт. Алар: децентралдаштыруу жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу, сот адилеттүүлүгүнө жеткиликтүүлүк / коррупцияга каршы туруу жана парламенттик реформа. Демократиялык башкаруу боюнча программа Президенттик администрация, Премьер-министрдин аппараты, Парламент, Юстиция министрлиги, Башкы прокуратура, Акыйкатчы институту, башка министрликтер, ошондой эле бейөкмөт уюмдар менен иш алып барат. Программа алардын потенциалын бекемдөө жана башкаруунун демократиялык принциптерин илгерилетүү максатын көздөйт.