Адам укуктары боюнча БУУнун Жогорку комиссарынын Башкармалыгы (БУУ АУЖКБ)

1993-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын резолюциясына ылайык БУУга мүчө өлкөлөр БУУ АУЖКБны негиздешкен. Адам укуктары боюнча Жогорку комиссар Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча негизги расмий өкүл болуп эсептелет. АУЖКБ адамдын аброюнун жалпы идеалдарын жактайт. АУЖКБ адамдын бардык укуктарын коргоого эл аралык коомчулуктан уникалдуу мандат алган.

БУУ АУЖКБ жаңылыктар