Чыгыш Европа жана Борбор Азияда улуттук лабораториялык жумушчу топтордун мүчөлөрүнө арналган лабораториялык системаларды өркүндөтүү боюнча семинар

25 senior laboratory experts trained to conduct workshops in the introduction to laboratory quality management and the LQSI tool

2016-жылдын 9 – 12-май күндөрү Даниянын Копенгаген шаарында Кыргызстандан, Молдова Республикасынан, Тажикстандан жана Өзбекстандан улуттук лабораториялык жумушчу топтордун (УЛЖТ) өзөктүк мүчөлөрүнүн катышуусунда семинар өттү. Семинардын катышуучулары тажрыйба алмашып, лабораториялык илимдеги соңку жетишкендиктер менен таанышуу максатында чогулушту. Бул болсо аларга өз өлкөлөрүндө ушул тармакта улуттук лидер статусуна ээ болуп, аны сактоого жардам берет.

2013-жылдан бери Чыгыш Европанын жана Борбор Азиянын бир катар өлкөлөрү клиникалык-диагностикалык жана санитардык-гигиеналык лабораторияларды өркүндөтүү боюнча максаттуу чараларды көрүп келүүдө. Бул иштер Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык регионалдык бюросу координациялаган “Жакшы лаборатория – бекем ден соолук” демилгесинин алкагында жасалууда. Ар бир өлкөдө улуттук лабораториялык жумушчу топ (УЛЖТ) расмий түрдө дайындалган. Ошол өлкөнүн алдыңкы лабораториялык адистеринен түзүлгөн УЛЖТ лабораториялык кызматты өнүктүрүү боюнча улуттук саясатты жана тийиштүү стратегиялык пландарды иштеп чыгууда, лабораториялык адистерди даярдоо программаларынын эффективдүүлүгүн баалоодо жана өлкө алкагында клиникалык-диагностикалык жана санитардык-гигиеналык лабораториялардын ишин жакшыртуу боюнча иш-чараларды жүзөгө ашырууда өтө маанилүү ролду ойношот.

Семинардын катышуучулары төмөнкү тармактардагы соңку жетишкендиктер менен таанышып чыгышты:

  • башкаруучулук жана лидердик көндүмдөрдү өнүктүрүү
  • лабораторияларда сапатты башкаруу системаларын колдоо жана өнүктүрүү
  • биокоопсуздукту жана биокоргоону камсыздоо боюнча чараларды ишке ашыруу
  • лабораторияларга баалоо жүргүзүү
  • жугуштуу ооруларга мониторинг жүргүзүү жана алардын күч алып кетишин болтурбоо системасын уюштуруу жана өнүктүрүү
  • Зика жана Эбола вирустарына байланышкан тобокелдиктерди башкарууга даярдыкты камсыздоо.