Аял менен эркектин бирдей көрсөтүлүшү чечим кабыл алууда тең укуктуулукту билдирет

UNCT-KG-UNDP-PP

2016-жылдын 6-7-октябрь күндөрү “Саясий партиялардын гендердик рейтинги: жетишкендиктер, көйгөйлөр жана келечеги” аттуу эки күндүк семинар өттү. Семинар Румыния Өкмөтүнүн жана БУУнун Өнүктүрүү программасынын финансылык колдоосу менен өткөрүлдү.

Кыргызстандын саясий партияларынын гендердик рейтинги (мындан ары – ПГР) – бул Кыргызстандагы партиялардын ишмердүүлүгүнө жүргүзүлгөн коомдук мониторинг. Ал белгилүү бир мезгил аралыгында саясий партиялардын гендердик абалын баалоо максатын көздөйт. Рейтинг төрт өзөктүк ченемге негизделет. Алар: партиялардын демократиялуулугунун жана ачыктыгынын деңгээли, партиялардын документтеринин жана ишинин гендердик сезгичтигинин деңгээли, партиялардын ММКдагы “Гендердик бейнеси” жана партиялардын гендер маселесин жайылтуусу тууралуу коомдун пикири.

Семинарга Кыргызстандагы партиялардын кеңешинин, аймактагы бөлүмдөрүнүн жана активдеринин мүчөлөрү катышты. Семинар саясий партиялардын мүчөлөрүн Кыргызстандагы партиялардын гендердик рейтинги менен тааныштыруу, гендердик маселе канчалык маанилүү болгонун түшүндүрүү жана муну алардын ишинде илгерилетүү максатын көздөдү. Семинар маалында катышуучулар гендер жана гендердик мамилелер тууралуу жалпы түшүнүк, ошондой эле бул чөйрөдө Кыргызстандагы жалпы кырдаал менен таанышып чыгышты. Ошондой эле ПГРнын негизги жыйынтыктары жана партияларга берилген гендердик баа каралды.

Каныметова Сарина (“Бир бол” партиясы): “Баарына белгилүү болгондой, көпчүлүк өлкөлөрдүн Парламенттеринде аялдардын саны эркектердин санына салыштырмалуу аз. Бул болсо 21-кылымда жашап жатканыбызга карабастан, аял менен эркектин мүмкүнчүлүктөрү бирдей болбогонунан кабар берет. Бүгүнкү күндө “аялдын орду ашканада” деген калыптанып калган түшүнүктөрдү жоготуу үчүн өтө көп нерсени жасаш керек жана мен бул семинардын катышуучулары бир нерсени абдан жакшы өздөштүрдү деп үмтөтөм – аял да, эркек да чечим кабыл алууда тең шарттарда болууга укуктуу. Анткени аялдын да өз муктаждыктары жана керектөөлөрү бар”.

“Менимче, Кыргызстанда гендердик теңдикти илгерилетиш керек. Эгерде ушундай семинарлар биздин партиябыздын жаштар канатында өткөрүлсө, абдан кубанмакпыз. Анткени жаштар канатында аялдар көп. Гендер маселесин илгерилетүү канчалык маанилүү болгонун баары билиши керек”, - деген пикирин билдирди Темирлан Аскеров (“Республика – Ата Журт” партиясы).

Партиялардын гендердик рейтинги изилдөөсүн ПРООН/ЮНИСЕФтин “Аялдар – тынч шайлоочулар жана талапкерлер” аттуу долбоорунун алкагында “Социалдык технологиялар агенттиги” коомдук уюму өткөрдү. Долбоорду БУУнун Тынчтык куруу фонду колдогон. Бүгүнкү күндө Кыргызстандагы саясий партиялардын Гендердик рейтингинин беш чыгарылышынын жыйынтыктары жана белгилүү аял саясатчылардын рейтинги жарыяланды. Толук маалымат алуу үчүн www.awli.kg сайтына кириңиз.