Жер жүзүндө акыйкаттыкты жана бекем тынчтыкты сактоо үчүн секелек кыздарга инвестиция жумшоо зарыл

 Dr. Babatunde Osotimehin

Айрым кыздар үчүн өспүрүм кез – бул өз алдынча баамдоонун, дүйнөнү жаңыча таануунун жана улам көбөйүп турган көз карандысыздыктын убагы. Бирок көптөгөн башка секелектер үчүн бул укуктардан жана мүмкүнчүлүктөрдөн ажыраган, же ачык кодулоого дуушар болгон өзгөчө аярлуу учур.

Өспүрүм курактагы кыз өз пикирин айтууга, жашоосуна байланыштуу өз алдынча чечимдерди кантип кабыл алышы керектиги тууралуу маалыматка жана муну ишке ашыруунун каражаттарына ээ болсо, анда ал жаркын келечекке жетелеген жолдогу бардык кыйынчылыктарды жеңет деген ыктымалдуулук да жогору болот. Бул өспүрүм кызга, анын үй-бүлөсүнө жана жалпысынан коомго пайда алып келет.

Эгерде секелек анын билим алуусуна, ден соолугуна, болочок кесибине же үй-бүлөлүк абалына тиешелүү болгон чечимдерди кабыл алууга катыша албаса, анда эч качан өз дараметин сынай албайт жана өз үйүндөгү, коомдогу жана мамлекеттеги оң өзгөрүүлөрдүн демилгечиси боло албайт.

Дүйнөнүн айрым бир бөлүгүндө эрезеге жеткен кызга үй-бүлөсү жана коом турмуш курууга, кош бойлуулукка жана бала төрөөгө даяр, толук жетилген адам катары мамиле жасашат. Аны турмушка узатышып, мектептеги окуусун таштоого мажбурлашы мүмкүн. Анын организми кош бойлуулукка, бала төрөөгө даяр болбогону үчүн саламаттыгы начарлап, мунун айынан азап чегиши ыктымал. Ал өз укуктарын ишке ашыргысы келсе да, айланасы буга жол бербей коюшу мүмкүн.

Секелек курактагы кыздар өз жашоосундагы маанилүү чечимдерди өздөрү кабыл алуусуна, келечекте бир кесиптин ээси болууга, жамааттын турмушуна тартылуусуна жана эркек курдаштары менен тең укукта болуусуна мүмкүнчүлүк берүү үчүн дүйнө жүзү боюнча бардык өкмөттөр кыздарга инвестиция жумшашы керек.

Мындай инвестиция кыздардын ден соолугун, анын ичинде сексуалдык жана репродуктивдүү саламаттыгын коргоо үчүн да зарыл. Кыздарга сапаттуу билим алууга, экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө, татыктуу эмгектенүүгө шарт түзүп бериш керек.

Укугу урматталган жана өз дараметин ишке ашыра алган өспүрүм кыз – бул коомдун жана мамлекеттин экономикалык жана социалдык өнүгүүсүнө өз салымын кошо турган кыз.

БУУнун Калк фондунун (ЮНФПА) Аткаруучу Директору, Доктор Бабатунде Осотимехиндин Бүткүл дүйнөлүк Калк күнүнө карата билдирүүсү