Тамак-аш азыктарындагы маркаларда географиялык көрсөткүчтөрдү пайдалануу

35483290275_51ddf49b23_b

Географиялык көрсөткүчтөр (ГК) программасы белгилүү бир жерге тийиштүү болгон тамак-аш азыктарын коргоого жардам берет. Элет жерин туруктуу өнүктүрүүгө көмөк көрсөтүүдө, фермердик чарбалардын кирешесин жогорулатууда жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүдө өзгөчө рол, айрым азык-түлүктөрдү атайын маркировкалоого б.а. өндүрүлгөн жерин көрсөтүүгө берилиши мүмкүн. Адатта, мындай буюмдарга, сүт азыктары кирет (мисалы, быштак ), эт (сүрсүтүлгөн эт) жана суусундуктар.
БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюму (ФАО) даярдаган акыркы эки отчетторунда Армения, Грузия, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан Республикасы жана Россияда географиялык көрсөткүчтөрдү пайдаланууну жөнгө салган укуктук жана институттук базасы каралып чыккан. Ага кошумча, отчет Италия, Польша жана Хорватиядагы сапат жаатындагы европанын саясий инструментарийлердин түшүндүрмөсүн камтыйт.
Бул отчеттор өткөн жылы болуп өткөн ФАОнун корголгон географиялык көрсөткүчтөр жөнүндөгү эки күндүк техникалык консультациялардын уландысы жана ошондой эле, айыл-чарба азык-түлүк соодасын жана рыноктук интеграцияны жакшыртуу боюнча ФАОнун аймактык иш-аракетинин бир бөлүгү болуп саналат.
Айтылган отчеттордо, учурдагы географиялык көрсөткүчтөр программаларынан алынган тажрыйбалар, ошондой эле секторду мындан ары өнүктүрүү перспективалары каралып, анын ичинде, ГКтун айыл чарба жана элет жергелерин өнүктүрүү саясатындагы ролу аныкталат. Отчеттор келечекте колдоно турган сунуштарды дагы камтыйт.
"Бул мисалдардын негизинде, ФАО жооптуу тараптарга географиялык көрсөткүчтөр программалары боюнча улуттук системаны түзүү жана жакшыртуу үчүн демилгени колго алууну сунуштайт", - деп билдирди ФАОнун саясат боюнча адиси Дмитрий Звягинцев. "Тийиштүү чаралар өзүнө так жана ачык-айкын башкаруу колдонмолору бар улуттук аракет планын иштеп чыгуу, анын менен бирге жол-жоболорду жөнөкөйлөштүрүү, дыйкандар жана өндүрүүчүлөрдүн чыгымдарын кыскартуу сыяктуу багыттарды камтуусу зарыл."
Эгерде айтылган план, бириктирилген укук колдонуу механизмдерин колдонуу аркылуу ийгиликтүү ишке ашырылса, азыктын өндүрүлгөн аймагын көрсөткөн маркировкалоо, керектөөчүлөр үчүн азыктын сапатын далили, ага кошумча, товардын популярдуулугун кеңейтүү жана дыйкандардын кирешесин жогорулатуу каражаты катары кызмат кылышы мүмкүн.
Ийгиликке жетиш үчүн, бийлик тарабынан ийкемдүүлүк талап кылынат, анткени айрым аймактык жана салттуу азыктарды өндүрүүдө тамак-аш коопсуздугунун стандарттарынан чегинүү зарылчылыгы пайда болот жана бул чектерди кабыл алынышы талап кылынат. Мындай мисалды Польша жана Хорватия өлкөлөрү башынан өткөргөн.
Биз мамлекеттик мекемелерге жана өндүрүүчүлөргө туруктуу географиялык көрсөткүчтөр программаларын башкарууда жана иштеп чыгууда, алардын аракеттери менен бирге, техникалык колдоо механизмдерин пайдалануусун колдойбуз.