ДССУ Кыргыз Республикасында сасык тумоо жөнүндө маалыматтарды топтоону жана талдоону күчөтүү үчүн IT-жабдууларды белекке берүүдө

WHOWHO

Кыргызстанда Пандемиялык сасык тумоого (ПСИ) даяр туруу жаатындагы алкактык өнөктөштүктү ишке киргизүүнүн алкагында ДССУ маалыматтык технологиялар үчүн жабдууларды Кыргызстандагы сасык тумоого даяр туруу жана жооп кайтаруу программасы боюнча ишти колдоо максатында өткөрүп берди. Жабдуулар жалпы өлкө боюнча жугуштуу ооруларды талдоого жана маалыматтарды ишенимдүү өткөрүп берүүгө көмөктөшөт.

Жабдуулар компьютерлерден, принтерлерден, резервдик көчүрмөлөрдү сактоо үчүн түзүлүштөрдөн, серверден, кондиционерлерден (колдонулуп жаткан серверди муздатуу үчүн) жана заманбап технологиялардан турат. ДССУ бардык аймактардан келген медициналык статистика жаатындагы 50 эпидемиолог менен адисти  алардын маалыматтарды электрондук башкаруу, талдоо жана интерпретациялоо жаатындагы көндүмдөрүн тереңдетүү максатында окутуп-үйрөтөт.

Эпидемиялык көзөмөлдү жакшыртуу үчүн тыгыз кызматташтык

Сасык тумоого эпидемиялык көзөмөл жүргүзүү ПСД (пандемиялык сасык тумоого даярдык) Алкактык программасынын негизги максаттарынын бири болуп саналат. Сасык тумоонун вирустары такай алмашып тургандыктан, мезгилдик сасык тумоого каршы вакциналарды иштеп чыгуу үчүн вирустардагы өзгөрүүлөргө мониторинг кылуу жана пандемияга глобалдык эпидемиялык көзөмөл кылуу үчүн сасык тумоого эпидемиялык көзөмөл жүргүзүүнүн ишенимдүү тутумдары зарыл болуп саналат.

«ДССУ акыркы 2 жылда өлкөдөгү сасык тумоого эпидемиялык көзөмөл кылууну жакшыртуу жаатында Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги менен тыгыз кызматташты», - деди ДССУнун Кыргызстандагы өкүлү д-р Ярно Хабихт. «Сасык тумоо жөнүндө маалыматты топтоо, талдоо жана түшүнүү чечүүчү мааниге ээ; бул маалымат Кыргызстандын жарандарынын кызыкчылыгындагы техникалык жана саясий иштин негизин түзөт».

Саламаттык сактоонун электрондук тутумун модернизациялоо

ДССУ сасык тумоого эпидемиялык көзөмөл кылууну андан ары өркүндөтүү үчүн сасык тумоого эпидемиялык көзөмөл компонентин азыркы колдонуудагы электрондук медициналык статистиканын маалымат топтоо тутумуна киргизди. Бул саламаттык сактоо адистерине сасык тумоо сыяктанган оорулар же оор курч респираторлук инфекция жөнүндө маалыматтарды медициналык мекемелердин деңгээлиндеги электрондук платформаларга киргизүүгө мүмкүндүк берет.

Бул ошондой эле сасык тумоого көзөмөл кылуу үчүн электрондук отчетторду жана  жумалык бюллетендерди алып турууга шарт түзөт. Бул отчеттордо бир документке график жана таблица түрүндө маалыматтар топтолуп, андан соң саламаттык сактоо жаатында, ошондой эле коомчулукта чечим кабыл алууга жооптуу адамдарды маалымдоо үчүн колдонулса болот.

Кыргызстандагы ПСД Өнөктөштүгүнүн салымы

Кыргызстан ДССУнун Европа аймагындагы ПСД Өнөктөштүгүнүн алкагында жардам алган 5 өлкөнүн катарына кирет. Колдонуудагы тутумдарды баалоо, эпидемиялык көзөмөл боюнча кадрларды даярдоо жана жугуштуу ооруларга эпидемиялык көзөмөл менен жооп кайтаруу пландарынын жетектөөчү принциптерин кайра карап чыгуу жолу менен сасык тумоого даяр турууну жана ага жооп кайтарууну жогорулатуу боюнча олуттуу иш-аракеттер жасалды.

ПСД алкактык программасы пандемиялык сасык тумоого даяр турууну камсыздоого жана ага жооп кайтарууга болгон глобалдык мамиле болуп саналат. Анын максаты – адам үчүн пандемиялык дараметке ээ болгон сасык тумоонун вирустарын алмаштырууну жакшыртуу жана күчөтүү, өнүгүп жаткан өлкөлөргө вакциналардын жана башка пандемия менен байланышкан дары-дармектердин жеткиликтүү болушун жакшыртуу болуп саналат.