Мектекптеги туура тамактануу жумалыкта окуучулар туура тамактануу жана сергек жашоо боюнча билимин жакшыртышат

UNCT-KG-WFP-healthy week

Бишкек калаасындагы №64 мектеп-гимназиясында 18-сентябрдан тартып 24уно карай туура тамактануу Жумалыгы уюштурулат. Беш кундун ичинде, башталгыч класстын окуучулары туура тамактануунун жана сергек жашоонун негиздери менен таанышып, чыгармачылык мелдештерге жана спорттук оюндарга катышышат. Бул иш-чара мектептеги тамак-ашты оптималдаштыруу боюнча пилоттук долбоорунун алкагында, Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан уюштурулуп, Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюмунун Дуйнолук Азык Тулук Программасынын (БУУ ДАТП) жана Россия Тармактуу Тамактандыруу Институтунун (ТТИ) колдоолору менен откорулуудо.

Туура тамактануу Жумалыгынын негизги максаты – окуучулардын, ата-энелердин жана мектеп жамаатынын туура тамактанууга, гигиена жана сергек жашоого болгон жондомдуулукторун онуктуруу.   

Туура тамактануу Жумалыгынын отуусундо, башталгыч класстардын тамактануу менюсу ар-куну озгорулуп жана дуйнонун ар башка олколорунун тамак-аштарын камтыйт - Россия, Бразилия, Япония, Италия жана Тажикистан. Мына ошону менен, окуучулар тамак-аш азыктарынын ар турдуулугу, пайдасы менен таанышышат, ошондой эле башка элдердин кулинардык маданияты жана салттары жонундо маалымат алышат.

Ошону менен бирге, Жумалыктын алкагында, башталгыч класстардын окуучуларынын арасында туура тамактануу темасындагы сурот онору жана корком чыгармалардын конкурсу уюштурулат, мыкты чыгармалардын авторлору БУУнун ДАТП жана ТТИу тарабынан баалуу белектер менен сыйланышат.

Туура тамактануу Жумалыктын откоруу орду кокусунан тандалган эмес. 2017-жылдын март айынанан баштап борбор калаасындагы №64 мектеп-гимназиясы тамактанун жаңы моделин колдонуп келе жатат. Пилоттук долбоордун алкагында, 1200 башталгыч класстардын окуучулары кун сайын ысык тамак-аш менен камсыз болууда.

БУУнун ДАТПсы, Бишкек шаарынын мэриясы, шаардык билим берүү башкармалыгы, билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен пилоттук №64 мектеп-гимназиясы тиешелуу ремонттон откорулуп, мектеп ашпозчулары окутулуп, ал эми БУУнун ДАТПсы ашкананы заманбап жабдуулар менен камсыздады (шаардык мектептердин озгочолукторун эске алып, БУУнун ДАТПсы олкодогу башка мектептердин ашканаларында жок болгон атайын матрицаны иштеп чыгуу менен уникалдуу демо-студиясын жаратты).

Мындан тышкары, Бишкек шаардык мериясынын билим беруу башкармалыгы, КР билим берүү жана илим министрлиги, БУУнун ДАТПсы менен биргеликте, башка шаардык мектептер учун оптималдуу тамактануу модельдеринин мумкунчулукторун изилдеп жана иштеп чыгышууда.

Бул иш-чара, Кыргызстан мектептериндеги тамак ашты жакшыртуу программасын ишке ашырууда, Россия Федерациясы тарабынан каржыланган 12$ млн. олчомдогу узгултуксуз турдогу колдоосусуз иш жузуно ашырылмак эмес. Аталган булактардын колдоосу менен, өлкөдогу 90 000 ашуун башталгыч класстын окуучулары, 334 пилоттук мектептерде толук кандуу турдогу тамактануу менен камсыздалууда.