Чүй облусунун Москва районунун Жайыл токой чарбасынын «Предтеченка» бөлүмүндө таттуу бадамдын уруктары себилет

UNCT-KG-FAO-almond

ФАО, 20 апрель - Азыркы мезгилде Кыргызстандын кургак токойлуу жерлери деградацияга учуроодо, ошону менен бирге эле көптөгөн экологиялык, социалдык жана экономикалык пайдаларды алып келүүчү токойлорду туруктуу башкаруучу инновациялык технологияларды үйрөнүп, иштетүүгө ар кандай тоскоолдуктар байкалууда.

Жайыл токой чарбасынын «Предтеченка» бөлүмү долбоордун пилоттук иш-чаралар жүргүзүлүүчү тизмесине киргизилген. Долбоордун алкагында токойду калыбына келтирүү жумуштары айтылган бөлүмдө бадамдын уругун себүү, талдын жана мөмөлүү дарактардын көчөттөрүн отургузуу аркылуу 56,2 гектар жерде жүргүзүлмөкчү. 2017-жылдын жаз айларына бадамдын уругун себүү жана талдын көчөттөрүн отургузуу пландаштырылган. Азыркы мезгилде талдын көчөттөрү олтургузулуп бүттү.

Уруктарды себүү, көчөттөрдү тигүү мөөнөту, технологиясы,  ылайыкташтырлган жерлери Улуттук билимдер академиясынын токой институту, Жаратылышты коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги жана Жайыл токой чарбасы менен макулдашылган.

Бул иш-чаралар БУУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (ФAO) жана Глобалдык экологиялык фондунун (ГЭФ) "Климаттын өзгөрүү шартында тоолуу токой жана жер ресурстарын туруктуу башкаруу"долбоорунун алкагында ишке ашырылат  (2-компоненттин, "Кургак токойлуу жерлер  инновациялык технологиялар / тажрыйбалар аркылуу калыбына келтирилди жана токойго болгон кысым кыскарды" деген 2,2 натыйжасына ылайык).

       Жалпысынан Жайыл районунда Жайыл токой чарбасынын, УИАнын Токой институтунун, №102 профлицейдин, Сосновка айылдык аймактын жерлеринде долбоордун алкагында 576.2 гектар жерге токой олтургузуу жана 721.5 гектар аянтта токойдун табигый өсүүсүнө көмөк көрсөтүү жумуштары долбоорду иш жүзүнө ашырууда каралууда.

Маалымат үчүн: «Климаттын өзгөрүү шартында тоолуу токой жана жер ресурстарын туруктуу башкаруу»  ФAO / ГЭФ "долбоору Кыргызстанда 2015-жылдын башынан бери ишке ашырылып келе жатат. Долбоордун негизги максаты Кыргыз Республикасынын тоолуу аймактарынын токойлорун, агро-жайыт ресурстарын туруктуу башкаруу технологияларын киргизүү, ресурстардын өндүрүмдүүлүгүн көбөйтүү жана тоолуу жергиликтуу элдердин кирешелердин өстүрүү болуп саналат. Долбоордун иши республиканын 8 токой чарбасында жүзөгө ашырылат: Чүй облусунда Жайыл токой чарбасы, Ысык-Көл облусунда Түп жана Жети-Өгүз жана токой чарбалары, Нарын облусунда Кочкор жана Ак-Талаа токой чарбалары, Жалал-Абад облусунда Кара-Алма жана Кочкор-Ата токой чарбалары, Ош облусунда Ноокат токой чарбасы кирет.