Сааматтык сактоону реформалоонун «Ден-соолук» программасына баяндама Кыргызстандагы саламаттык сактоо жаатындагы жыйынтыктарды жана иш-аракеттердин координациясын жакшыртты

WHOWHO

«Ден-соолук» саламаттыкты сактоо тармагын реформалоонун улуттук программасын баалоо 2016-жылы бул жаатта кыйла прогресс болгондугун көрсөттү. Ден-соолукту коргоо жаатындагы иш-чаралардын жыйынтыктары боюнча оң тенденциялар белгиленип, «Ден-соолук» программасынын маанилүү максаттары ишке ашырылды, саясий диалогдор жакшыртылды, бир жыл ичинде донорлорду координациялоо процесси өркүндөтүлдү.

Баяндамада ошонддой эле 2016-жылдагы жаңы демилгелер да каралып чыкты, анын ичинде ооруканалар үчүн эң мыкты эл аралык стандарттар менен практикага шайкеш келген башкы планды иштеп чыгууга көнүл бурулуп, саламаттык сактоо тармагындагы мамлекеттик-жеке өнөктөштүктүн мүмкүнчүлүктөрү, координацияны жакшыртуу максатында саламаттык сактоонун аймактык координаторлорун шыктандыруу, Кыргызстандын Өкмөтүнө караштуу ММКФнын ишмердүүлүгүн жөнгө салган жаңы мыйзам маселелери да талкууланды.

Бул баалоо иши Саламаттык сактоо министрлиги жана өнүгүү боюнча өнөктөштөр менен биргеликте 2017-жылдын 10-14-апрелинде Кыргызстандын Бишкек шаарында жүргүзүлгөн.

«Ден Соолук» улуттук программасын, ошондой эле ага чейинки  «Манас Таалими» программасын ишке ашыруу жалпы сектордук ыкмага негизделген. Бул принципке ылайык, саламаттык сактоо улуттук реформалардын башында турат, ал эми өнүгүү боюнча өнөктөштөр бул программаны мониторинг кылуунун бирдиктүү тутумунун жардамы менен жана ушул стратегияны ишке ашыруудагы прогрессти талкуулоо үчүн бул сектордогу кызыкдар болгон негизги тараптар жолугушкан диалог механизми аркылуу колдоого алышат.

«Ден Соолук» программасын ишке ашыруу үчүн ДССУ Саламаттык сактоо министрлигине жүрөк-кан тамыр оорулары, жекече кызмат көрсөтүү жана медициналык тейлөөнүн сапаты, саламаттык сактоо, саламаттык сактоону каржылоо, дары-дармектердин жеткиликтүү болушу, лабораториялык кызмат көрсөтүүлөр, саламаттык сактоо жаатындагы саясат жана калкты толугу менен медико-санитардык кызмат көрсөтүүлөр менен камтууну камсыздоо  үчүн берилген жардамдын натыйжалуулугу сыяктуу артыкчылыктуу багыттагы темалар боюнча өз эксперттери аркылуу саясат маселелерине байланышкан  кеңейтилген кеп-кеңештерди жана техникалык колдоону сунуштайт.  

2017-жылы калган эки жылды пландоо, иш-аракеттер менен натыйжаларды талдоо, бул аналитикалык маалыматтарды болочок стратегияны иштеп чыгууга колдонуу, тийиштүү сабак алуу «Ден Соолук» программасынын артыкчылыктуу багыттары катары каралды. Бул иш-чаралар тышкы каржылоонун өзгөрүшү, ички ресурстардын натыйжалуулугуна көңүл буруу жана аларды толугу менен медико-санитардык кызмат көрсөтүүлөр менен камтуу, туруктуу өнүгүү максаттарын улуттук ыңгайлаштыруу процесстери, Кыргызстандын 2040-жылга карата туруктуу өнүгүү боюнча улуттук стратегиясын иштеп чыгуу үчүн натыйжалуу колдонуу боюнча  жардамды түзүмдөштүрүү сыяктуу глобалдык процесстердин фонунда ишке ашырылды.

Программа ДССУ / Швейцария өнүгүү жана кызматташтык агенттигинин «Ден-соолук» үчүн саясат маселелери боюнча мониторингди, баалоону жана диалогду күчөтүү» долбоорунун, ДССУ жана Билл менен Мелинда Гейтс фондунун стратегиялык грантынын алкагында каржыланган.