Нелсон Мандела эл аралык күнү, 18-июлда БУУнун БККБ башкармалыгы Борбордук Азияда Нелсон Мандела Эрежелери күнүн белгиледи

UNCT-UNODC-KG-18072017_2

БИШКЕК, 18-июль, 2017-жылы – Бүгүн, БУУ Баңгизат жана кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгы (БУУ БККБ) Борбордук Азиядагы программасы  Нелсон Манделанын күнүн- Түштүк Африканын мурдагы Президентинин өмүрүн, ишин жана ийгиликтерин  белгиледи, адам укуктары, теңдик, демократия, чыр-чатактарды чечүү жана элдешүү үчүн күрөшүп жатып,  ал түрмөдө 27 жыл өткөргөн.

Эл аралык Нелсон Мандела күнү- БУУ БККБ жана дүйнө жүзү боюнча өнөктөштөр эркиндигинен ажыратылгандарга гумандуу шарттарды камсыз кылуу, камактагылар коомдун туруктуу мүчөсү экендиги  тууралуу маалымдуулукту жогорулатуу жана түрмө кызматкерлеринин  ишин өзгөчө мааниге ээ болгон коомдук кызмат катары  баалап, белгилей турган  күн болуп саналат.

"Абакта камалгандар  зомбулукка, ден соолукка кургак учук жана СПИД түрүндөгү тобокелдиктерге, өнөкөттүүлүктүн жогорку денгээлине, ошондой эле, түрмөдө зордук-зомбулукка радикалдашуунун пайда болуу сыяктуу коркунучтарга дуушар болушат. Ушунун бардыгы түрмө системасынын ичинде коопсуздук, коргоо жана адамдын кадыр-баркын сыйлоону айкалыштырууга кошумча татаалдыкты туудурат ", -дейт Вера  Ткаченко, БУУ БККБнун эл аралык программасынын менеджери. "Биз, абактагылар  коомдун бир бөлүгү экенини жана аларга  адам баласы катары гумандуу мамилеге жана кадыр-баркын сыйлоого татыктуу деп эскертип кеткибиз келет".

Нелсон Мандела Эрежелеринин  камкорчусу катары, БУУ БККБ  жаза система чөйрөсүндөгү реформаларды ишке ашырууда мүчө мамлекеттерине техникалык жардам жана кенеш берүү  кызматтарын көрсөтүү үчүн жооптуу. Бул максатка жетүү үчүн, Кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттүүлүгү боюнча комиссиянын 26-жыйынында БУУ БККБ эркиндигинен ажыратуу көлөмүн азайтууга багытталган  маселелерди чечүүгө; түрмө башкарууну бекемдөөгө, түрмө стандарттарын жогорулатуу жана абактан чыккандарга   калыбына келүүсүн камсыз кылууга жардам берүүгө багытталган жаңы глобалдык программаны ишке киргизген.

Жакшы башкарылган түрмөлөр жана камактагыларга жасалган мамиле, кылмыштуулуктун алдын алуу жана жазык сот адилеттигинин эл аралык стандарттарга жана ченемдерге ылайык келүүсү бул туруктуу өнүгүүнун #16 максатына жетүунүн алдын ала шарты, тынч жана ачык коомду  туруктуу өнүктүрүүгө  өбөлгө болуп саналат, бардыгы үчүн сот акыйкаттыгынан пайдалануу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуу жана натыйжалуу, бардык денгеелдеги отчет берген жана инклюзивдүү мекемелерди куруу.

Эл аралык Нелсон Мандела күнү 18-июлда түзүлгөн, 2009-жылдын Манделанын туулган кунүнө  дал кеелет жана ошол жылдан бери бир эле максаты бар - дүйнөнү жакшы жакка өзгөртүү үчүн жардам берүү. Бүгүн Нелсон Манделанын өмүрү жана мурас жөн гана майрам эмес, ал  азыр бардык жерде элдин турмушун жакшыртуу үчүн анын ишин улантууга  чакыруу болуп саналат.

2015-жылы декабрда БУУнун Генералдык Ассамблеясынын A/RES/70/175 Резолюциясы Бириккен Улуттар Уюмунун камактагыларга мамиленин кайра каралган минималдуу стандарттарынын эрежелерин - "Нелсон Мандела эрежелерин"  кабыл алды. Эреже бул маселелерди чечүү, ошондой эле бардык түрмөлөрдун ичинде жана бардык камалгандарды коргоо, коопсуздукту жана кадыр-баркты сыйлоонун негизги принциптерине негизделген чечимдерди камсыз кылат.Бул эрежелер беш жылга созулган өкмөттөр аралык сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы, жана  түп нускасынын (1957) эл аралык мыйзам менен  жана  түрмө башкаруунун алдыңкы тажрыйбасы  менен  маанилүү чек белги түрүндө шайкеш экендигин билдирет.

Нелсон Манделанын эл аралык күнүнүн урматына, учурда БУУ БККБ бир катар иш-чараларды өткөрөт: Кыргызстанда # 47 абагында эки футбол оюуну  өткөрүлөт, бирөөсү камалгандардын арасында,экинчиси- түрмө кызматкерлеринин арасында; Казакстан, Түркмөнстан жана Өзбекстанда  (Нелсон Мандела Эрежелери) БУУнун камактагыларга мамиле кылуунун минималдуу стандарттык эрежелеринин кайра каралып чыккан нускасын презентациялоо үчүн  жолугушууларды өткөрүү пландаштырылып жатат.

***

Кошумча маалымат үчүн БУУ БККБ/БАРБнын коомчулук менен байланыш боюнча улуттук

координатору Василина Бражкого кайрылууңузду өтүнөбүз:

моб. тел.: +996 775 98 78 17, эл. дареги: vasilina.brazhko@unodc.org