Кыргызстан жогорку деңгээлдеги саясий диалог аркылуу медициналык кызмат көрсөтүүнү күчөтүүдө

WHOWHO

Кыргызстандын Бишкек шаарында 2017-жылдын 4-7-декабрында өткөрүлгөн жогорку деңгээлдеги саясий диалогдун жүрүшүндө медициналык кызмат көрсөтүүнү бекемдөө боюнча маанилүү сунуштамалар берилген. Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлиги өнүгүү боюнча өнөктөштөр менен диалог уюштурду.

Иш-чарага Президенттин, өкмөттүн жана парламенттин аппараттарынын, Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, өнүгүү боюнча өнөктөштөрдүн жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү катышты. Алар Кыргызстанда медициналык кызмат көрсөтүүнүн моделин белгилүү болгон көйгөйлөрдүн жана мүмкүнчүлүктөрдүн негизинде  трансформациялоо боюнча саясаттын варианттарын жана кийинки кадамдарды аныктоого багытталган.

Медициналык кызмат көрсөтүүнүн негизги темалары

4 күндүк иш-чаранын жүрүшүндө катышуучуларга Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун, Саламаттык сактоо министрлигинин, Швейцария өнүгүү жана кызматташтык агенттигинин, ДССУнун жана Дүйнөлүк банк Тобунун, ошондой эле өнүгүү боюнча башка өнөктөштөрдүн жана алардын улуттук өнөктөштөрүнүн эксперттеринин презентациялары көрсөтүлдү.

Презентациялардын аягында улуттук жана эл аралык өнөктөштөр менен төмөнкү төрт негизги теманын тегерегинде талкуу жүрдү:

1.    ден-соолук боюнча натыйжаларды жакшыртуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрдү тандоо;

2.    комплекстүү кызмат көрсөтүүлөр үчүн дарылоону пландоо жана кызмат көрсөтүүнү камсыздоочуларды уюштуруу;

3.    сапат менен кам көрүүнү интеграциялоо үчүн стратегиялык сатып алууларды бекемдөө; жана

4.    башкаруу менен башка тутумдук факторлор.

Ар бир негизги тема боюнча төмөнкү негизги сунуштамалар берилди:

1.    Мамлекет кепилдеген жеңилдиктердин топтомунун мазмунун талдоо жана алдын алып кам көрүүгө, өлүмгө жеткирбөөгө, экономикалык натыйжалуулукка жана эл аралык деңгээлде таанылган мыкты практикаларга таянган жаңы кызмат көрсөтүүлөрдү карап чыгуу.

2.    Медайымдардын кызматтык милдеттерин жана мүмкүнчүлүктөрүн, анын ичинде тобокелдик факторлорун, алдын алуучу кызматтарды башкаруу боюнча функцияларды жана дары-дармектерди таратып берүү боюнча ыйгарым укуктарды кайрадан карап чыгуу, ошондой эле бейтаптар үчүн да, кызмат көрсөтүүнү камсыздоочулар үчүн да алгачкы медико-санитардык жардамдын жагымдуулугун жогорулатуунун үстүндө иш алпаруу.

3.    Дараметти күчөтүү боюнча координацияны, иш-аракеттерди жакшыртуу жана иштелип жаткан медициналык кызмат көрсөтүүнүн башкы планына шайкеш келтирүү жана кызмат көрсөтүлгөндүгү жөнүндө маалыматтарды пайдаланууга аракет кылуу.

4.    Сапатты башкаруунун улуттук тутумун иштеп чыгуу, башкаруучулук автономияны бекемдөө жана үй-бүлөлүк медицинанын компетенттүү жумушчу күчүн түзүү үчүн медициналык билим берүү тутумун кайра карап чыгуу.

Жалпылоо жана келечектеги кадамдар

Өткөн сессияда саламаттык сактоо министри д-р Талантбек Батыралиевдин төрагалыгы алдында ар бир тема боюнча сунуштамалар айтылган. Алар 2019-2030-жылдарга карата саламаттыкты сактоо чөйрөсүнүн стратегиясын иштеп чыгууга салым катары кызмат кылат. Азыркы тапта бул стратегия ДССУнун жетекчилиги алдында иштелип чыгууда. Ар бир төрт тема боюнча сунуштамаларды карап чыгуу үчүн жумушчу топторду түзүү жөнүндө макулдашуу бул жаатта жасалган кийинки кадам болуп калды.  

Саламаттык сактоо чөйрөсүн реформалоонун «Ден-соолук» улуттук программасын колдоо жана саламаттык сактоо тармагынын жаңы стратегиясын иштеп чыгууга жардам берүү ДССУнун аймактык Бюросу менен Кыргыз Республикасынын ортосундагы Кызматташтык жөнүндөгү келишимде каралган ишмердүүлүктүн башкы түрлөрүнө кирет.

Программа ДССУ / Швейцария өнүгүү жана кызматташтык агенттигинин «Ден-соолук» үчүн саясат маселелери боюнча мониторингди, баалоону жана диалогду күчөтүү» долбоорунун, ДССУ жана Билл менен Мелинда Гейтс фондунун стратегиялык грантынын алкагында каржыланган.