Кыргызстан азык-түлүккө болгон эл аралык стандарттардын маанисин жогорулатууну илгерилетүүдө

UNCT-KG-WHO-Street-Food2WHO

Бир күндүк семинар Кыргызстандагы жогорку кызматтардагы адамдардын Алиментариус кодекси (Codex Alimentarius) – азык-түлүктүн коопсуздугунун жана сапатынын маанилүүлүгү туурасындагы маалымдуулугун жогорулатты.  

2017-жылдын ноябрында өткөрүлгөн жумушчу семинардын негизги максаты – өкмөттүн, парламенттин жана министрликтердин Кодекстин иш-чараларын түшүнө билүүсүн жакшыртуу болуп саналат. Бул Кыргыз Республикасынын азык-түлүк коопсуздугун жана тамак-ашка көзөмөл кылууну камсыздоонун улуттук программаларын өркүндөтүү максатында Кодекстин натыйжалуу инфраструктурасын жана программаларын түзүү боюнча дараметин арттырат.

Кыргыз Республикасынын Экономика министрлигине караштуу Стандартташтыруу жана метрология борбору менен ДССУнун Өлкөлүк кеңсеси биргелешип семинар уюштурду. Бириккен Улуттар Уюмунун Кодекстин ишине катышууну камсыздоо боюнча Азык-түлүк жана айыл чарба уюмдарынын трасттык фонду (ФАО) / ДССУ бул иш-чараны Кыргыз Республикасындагы Кодекстин ишин жакшыртуу боюнча долбоордун алкагында колдоду.

Азык-түлүк мыйзамдарына салыштырма талдоо жүргүзүлдү

ДССУнун эл аралык эксперттери Codex Alimentarius Комиссиясынын дүйнөдөгү тамак-аш азык-түлүгүн соодалоо үчүн маанилүү экендиги жөнүндө презентация жасап, Европа Биримдигиндеги жана Евразия экономикалык коомдоштугундагы тамак-аш азык-түлүгү жөнүндөгү мыйзамдарды салыштырып көрүштү. Өз кезегинде Кыргыз Республикасынын Айыл чарба жана Саламаттык сактоо министрликтеринин өкүлдөрү да презентацияларын сунушташты.  

Презентациялар Кыргыз Республикасынын жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеген адамдарынын Кыргызстандын дүйнөлүк тамак-аш азык-түлүктөрүнүн коопсуздугу жана сапаты стандарттарынын аренасындагы ролун жакшыраак түшүнүүсүнө көмөкчү болушту.  Катышуучулар тамак-аш азык-түлүктөрүнүн коопсуздугуна байланышкан маселелерди, ошондой эле Кыргыз Республикасындагы милдеттер менен болочок мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашыруудагы маанилүү кадамдарды  ачык-айкын талкуулашты. Алар тамак-аш азык-түлүктөрүнүн коопсуздугунун улуттук саясатын жана тамак-аш азык-түлүктөрүнүн коопсуздугунун улуттук тутумдарына тобокелдиктерди баалоого негизделген мамиле кылууну бекемдөө зарылдыгын баса белгилешти.

Кодекстин принциптери менен жоболору

Катышуучулар тамак-аш азык-түлүктөрүнүн коопсуздугу менен сапатынын эл аралык стандарттары жана Кодекстин иши тамак-аш азык-түлүктөрүнүн коопсуздугу боюнча улуттук деңгээлдеги иш-чаралар менен кандайча байланышта болушу керектиги туурасында билимин тереңдете алышты. Анын ичинде семинар учурунда төмөнкү негизги принциптер каралды:

·         Кодекс деген эмне, анын негизги стандарттары кандай жана алар кандайча иштешет;

·         Кодекстин стандарттары эл аралык сооданы кандайча колдой алышат;

·         Өлкөлөр Кодекстин ишине кантип катышса болот жана мындан кандай пайда көрүшөт;

·         Кодекстин ишин улуттук деңгээлде кантип координацияласа болот; жана

·         Кодекс туруктуу өнүгүүнүн баарын камтуучу максаттарына жетүүгө кандайча  көмөктөшөт.

Семинар Бириккен Улуттар Уюмунун Кодекстин ишине катышууну камсыздоо боюнча Азык-түлүк жана айыл чарба уюмдарынын трасттык фонду (ФАО) / ДССУ тарабынан каржыланган.