Азыркы тапта Кыргызстанда балдарга стационардык жардам көрсөтүү боюнча тиркеме бар

WHOWHO

Кыргызстанда ДССУнун экинчи басылыштагы чөнтөк сурап-билүү китепчесин Кыргызстандын шарттарына ылайыктоого негизделген тиркеме ишке киргизилди. Ал дарыгерлерге, медайымдарга, студенттерге жана окумуштууларга маанилүү улуттук клиникалык сунуштамалар жеткиликтүү болушуна шарт түзөт. Ошондой эле Кыргызстандын ДССУ кошкон салымды айкын көрсөткөн электрондук саламаттык сактоо тармагынын улуттук стратегиясын ишке ашырууга көмөктөшөт.

ДССУнун балдарга стационардык жардам көрсөтүү: кирешеси төмөн жана орто деңгээлде болгон өлкөлөрдө кеңири жайылган балдар оорулары менен күрөшүү боюнча сунуштамалар камтылган биринчи басылыштагы чөнтөк сурап-билүү китепчеси 2005-жылы жарык көргөн. Медицина кызматкерлерине арналган бул сурап-билүү китепчеси клиникалык сунуштамалардын негизин түзгөн техникалык өбөлгөлөрдүн жана далилдүү медицинанын резюмесинен турат.

2012-жылы ДССУ чөнтөк китепчеси Кыргыз Республикасынын контекстине ылайыкталып чыккан, бул болсо техникалык сунуштамалар менен жоболордун клиникалык дарылоо жөнүндөгү улуттук эрежелерге жана жоболорго шайкеш келишин камсыздады. Китепченин жарык көрүшү ДССУнун ДССУ ЕАБ менен Кыргызстандын, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун Балдар фонду (ЮНИСЕФ) жана АКШнын Эл аралык өнүгүү боюнча агенттиги (ЮСАИД) сыяктуу өнөктөштөр менен эки жылдык кызматташтык жөнүндө келишимдин алкагында техникалык колдоо көрсөтүүсүнүн натыйжасы болуп калды. Ал дарыгерлерге, ооруканалардын кызматкерлерине жана Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун (ММКФ) кызматкерлерине саламаттык сактоо министрлиги аркылуу клиникалык сунуштамалар катары таратылып берилген.  

ДССУ чөнтөк китепчеси ДССУнун өлкөдөгү эң керектүү болгон материалына айланды жана ошондон улам бир нече ирет кайрадан басылып чыккан. Ошентип, китепченин жаңы бөлүмдөр менен толукталган экинчи басып чыгарылышы да ДССУнун колдоосу менен өлкө өзгөчөлүктөрүнө ылайыкташтырылып чыккан.

Аталган китепчеге болгон суроо-талаптын көптүгүнө байланыштуу ДССУнун «Балдар менен өспүрүмдөрдүн ден-соолугу» программасы аны кыргыз контекстине шайкеш келтирүүнү мобилдүү түзүлүштөргө тиркеме иретинде иштеп чыгуу ишин колдоого алды.

Бул иш ДССУ ЕАБ менен Кыргызстандын Саламаттык сактоо министрлигинин  ортосундагы 2016-2017-жылдарга карата Эки жылдык кызматташтык жөнүндө келишимдин алкагында аткарылып, саламаттык сактоо жаатындагы улуттук саясат, стратегия жана пландар, ошондой эле ДССУ, Европа Биримдиги жана Люксембург Улуу Герцогствосу каржылаган «Саламаттык сактоого камтылуу жаатындагы универсалдык өнөктөштүк: колдоо саясаты» аттуу медико-санитардык кызмат көрсөтүүлөргө камтылуу боюнча диалог тарабынан колдоого алынган.

Тиркеме орус тилинде, эми аны акысыз негизде iOS App Store түзүлүштөрү үчүн жүктөп алса болот.  

Download the Russian version of the app for Apple iOS from the App Store

Download the Russian version of the app for Android from Google Play

Download the Kyrgyz version of the app for Apple iOS from the App Store

Download the Kyrgyz version of the app for Android from Google Play

Download the English WHO e-Pocketbook of Hospital Care for Children app for Apple iOS from the App Store