Кыргызстандагы коомдук саламаттык сактоо кызмат көрсөтүүлөрүн баалоо оптималдаштыруунун жене реинвестициялоонун максатка ылайык экендиги жөнүндө жыйынтык чыгарды

WHOWHO

Кыргызстан ДССУнун Европа аймагындагы 20дан ашуун өлкө менен катар эле коомдук саламаттык сактоонун негизги операцияларын баалоону жүргүздү. Кыргызстандын Коомдук саламаттык сактоо ассоциациясы жана ДССУ менен өнөктөштүктө иш алпаруу менен КР Саламаттык сактоо министрлиги 2016-жылдын январында баалоо ишин баштаган. Процесс 2017-жылдын апрелинде аягына чыгарылып, «Ден-соолук» саламаттык сактоо жаатын реформалоонун улуттук программасына биргелешип баяндама жасоонун жүрүшүндө 10 артыкчылыктуу сунуштама берилген. Аталган сунуштамалардын катарында коомдук саламаттык сактоонун кызматтарын өнүктүрүү жана оптимизациялоо максатында тийиштүү мыйзамдарды карап чыгуу жана стратегияны иштеп чыгуу, ошондой эле коомдук саламаттык сактоонун жаатында натыйжалуулукка жетишүү жана реинвестициялоо үчүн артыкчылыктуу багыттарды аныктоо сунуштары да бар.

Сунуштамаларга жооп катары саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев Кыргызстандын калкынын ден-соолугуна сезилээрлик таасирин сезүү үчүн саламаттык сактоону мындан ары да өнүктүрүүнүн маанилүү экендигин белгиледи. ДССУнун Кыргызстандагы өкүлү Ярно Хабихт «Саламаттык сактоо министрлиги менен Коомдук саламаттык сактоо ассоциациясынын ортосундагы өнөктөштүк мактоого татыйт жана ДССУ Кыргызстанга бул сунуштамаларды аткарууга жардам берүүгө даяр», деп билдирди.  

10 артыкчылыктуу багыттагы сунуштамалар төмөнкүлөр:

1.    Секторлор аралык иш-аракеттерди күчөтүү жана микробдорго каршы дары-дармектердин туруктуулугуна каршы күрөшүүнүн секторлор аралык стратегиясын иштеп чыгуу.

2.    Географиялык маалыматтык стенддер сыяктуу жаңы технологияларды пайдалануу менен курч жана коркунучтуу инфекциялардын булактарын жана алардын таралышын салыштыруу үчүн  өзгөчө тобокелдиктерди баалоо дараметин арттыруу.

3.    Медициналык кызматкерлерди коргоо үчүн секторлор аралык кызматташтыкты камсыздоо максатында эмгекти коргоо боюнча улуттук программаны жана мыйзамдарды иштеп чыгуу.

4.    Айыл жергесиндеги айылдык ден-соолук комитеттери аркылуу жашоонун сергек мүнөзү боюнча коомдук билим берүүнүн такай жүргүзүлуп турушун камсыздоо.

5.    2018-2022-жылдарга карата иш-аракеттер планы жана бюджети бар улуттук иммунизация программасын иштеп чыгуу.

6.    Коомдук саламаттык сактоо кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу үчүн улуттук стратегияны жана тийиштүү мыйзамдарды иштеп чыгуу.

7.    Коомдук саламаттык сактоонун адистерин алгачкы медико-санитардык жардам берүүнүн деңгээлине тартуу үчүн бүтүрүүчүлөрдүн жана иш берүүчүлөрдүн жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча эрежелерди иштеп чыгуу. Коомдук саламаттык сактоонун адистери үчүн квалификациялык талаптарды, ошондой эле жумушчу милдеттерди иштеп чыгуу.

8.    Коомдук саламаттык сактоо стратегиясынын алкагында үнөмдөлгөн каражаттарды коомдук саламаттык сактоо тутумуна реинвестициялоо механизмин иштеп чыгуу.

9.    Коомдук саламаттык сактоо кызматы үчүн коммуникация, анын ичинде тобокелдиктерди башкаруу боюнча колдонмону иштеп чыгуу.

10. Алдын алуучу медицинанын илимий-өндүрүштүк борборунун мандаты менен аталышын талдап чыгып, аны коомдук саламаттык сактоо операцияларынын жалпы спектрин камтуу максатында Коомдук саламаттык сактоо илимий-изилдөө институту кылып кайра уюштуруу.

Коомдук саламаттык сактоо жаатындагы негизги операцияларды баалоо Кыргызстанда ДССУнун Европа аймактык бюросу менен Кыргызстандын өкмөтүнүн ортосундагы 2016-2017-жылдарга карата эки жылдык кызматташуу туурасындагы келишимдин алкагында жүргүзүлгөн.