БУУ БКБнын колдоосу менен Кыргыз республикасынын күч түзүмдѳрү берилмелерди чогултуунун жана тариздѳѳнүн автоматташтырылган системасын ишке киргизүүдѳ

UNCT-UNODC-KG-Nurai2

БУУнун Баңги заттар жана кылмыштуулук боюнча башкармалыгы тарабынан Ош шаарында 3-июлдан 7-июлга чейин ѳткѳрүлгѳн 5 күндүк тренингде Кыргыз Республикасынын ички иштер Министрлигинин жана Мамлекеттик чек ара кызматынын аналитикалык бѳлүмчѳлѳрүнүн 13 кызматкери атайын аналитикалык программалык камсыздоо «i2 iBase» жана «i2 Analyst Notebook» колдонуу боюнча окуудан ѳтүштү. i2 программалык камсыздоо аналитиктер үчүн кыска мѳѳнѳттѳ ар кыл булактардан алып, маанилүү маалыматтарды тез арада салыштырууга, тариздѳѳгѳ жана берилмелерди кѳрсѳтмѳлүү аныктап берүүгѳ ѳбѳлгѳ түзѳт. Анын жардамы менен кылмыш иштерин, террордук жана алдамчылык иш-аракеттерди аныктоого, алдын алууга жана бѳгѳт коюга болот.

Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматынын Башкы башкармалыгынын начальниги Айбек Кутмановдун ою боюнча акыркы мезгилде берилмелерди чогултуулун жана тариздѳѳнүн автоматташтырылган системасын колдонуу чек арадагы укук бузуулар менен эффективдүү күрѳшүүдѳ потенциалдык тобокелдерди аныктап, алдыга озуп иштѳѳгѳ мүмкүнчүлүк түзѳт. «Бүгүнкү күндѳ БУУ БКБнын колдоосу менен Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматында улуттук коопсуздуктун ар кандай түрлѳрү, алып айтканда мыйзамсыз баңги заттарды жүгүртүү, боюнча берилмелердин айрым базалары түзүүдѳ.»

«Атайын аналитикалык программалык камсыздоону колдонуу күч түзүмдѳрүнүн иштеринин сапатын жогорулатуудагы эң керектүү шарт болуп эсептелет», деп белгиледи БУУ БКБнын Борбордук Азиядагы регионалдык Программасынын эл аралык координатору Юсуф Курбонов. «Биз ѳз кезегинде БУУ БКБнын мандатынын алкагында улут аралык биргелешкен кылмыш топтору менен күрѳшүүнү жана мамлекеттер аралык чек ара кызматын жакшыртуу үчүн күч түзүмдѳрүнүн маалымат-аналитикалык потенциалын күчѳтүүдѳ кѳмѳктѳшүүбүздү уланта беребиз.»

Машыктыруучу катары БУУ БКБнын баңги заттар, акыл-эске таасир берүүгү заттар жана алардын прекурсорлорунун мыйзамсыз жүгүртүүсүнѳ каршы күрѳшүүнүн Борбордук Азиядагы регионалдык маалымат координациялоочу Борборунун маалымат-аналитикалык бѳлүмчѳлѳрүнүн кызматкерлери иштешти.

Бул иш-чара БУУ БКБнын Борбордук Азия ѳлкѳлѳрү үчүн бекитилген (2015-2019 жж.) «Улут аралык биргелешкен кылмыштуулукка, мыйзамсыз баңги заттарды жүгүртүүгѳ каршы күрѳшүү жана терроризмди алдын алуу» программасынын 1 подпрограммасынын алкагында жана Япония ѳкмѳтүнүн финансылык колдоосунун негизинде ѳткѳрүлдү.

***

Кошумча маалыматтарды алуу боюнча ММКлар жана коомчулук менен

байланышуу боюнча улуттук координатору Бражко Василинага

кайрылсаңыздар болот: телефон: + 996-775- 987817; эл.почта:

vasilina.brazhko@unodc.org