Баткен мамлекеттик университети көп тилдүү билим берүү боюнча мугалимдерди даярдоо программасын жайылта баштады

UNCT-KG-UNICEF-Batken

БИШКЕК/БАТКЕН, 2017-жылдын 17-майы. – Баткен мамлекеттик университети жана БУУнун Балдар фонду (ЮНИСЕФ) Кыргыз Республикасынын мектептеринде көп тилдүү билим берүүнү жайылтуу үчүн Кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшту. Кызматташтыктын алкагында ЮНИСЕФ Эстониянын университеттери менен вебинарларды өткөрүү үчүн Баткен университетин жабдуулар менен камсыздайт.

“Бүгүнкү күндө Баткен мамлекеттик университети филология, тарых, биология, башталгыч мектептин, математика, колдонмо информатика жана экономика мугалимдерин даярдап келатат. Алардын ичинен 250 студент бюджеттик негизде билим алат. Бул программалардын бүтүрүүчүлөрүнүн 50% ашууну Баткен облусундагы мектептерде ишке орношууда. Эмгек рыногунун суроо-талаптарына ылайык, облустун мектептеринде көп тилдүү билим берүүнү жайылтуу ишин колдоо үчүн биз эки тилде эркин сүйлөгөн мугалимдерди даярдашыбыз керек”, - деп белгиледи Баткен мамлекеттик университетинин ректору Абдивап Момунович Зулпуев.

Көп тилдүү билим берүү (бакалавриат, магистратура, тилдеги кош адистик) жана университеттин мугалимдеринин тилдик компетенциясын жакшыртуу программалары үчүн болочок педагогдорду даярдоо курстарын иштеп чыгуу жана киргизүү пландалууда. Тажрыйба алмашуу жана методикалык консультациялар үчүн өлкөнүн башка жогорку окуу жайлары (И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети жана Ош мамлекеттик университети) жана чет өлкөдөгү окуу жайлар (Эстониядагы Нарва жана Тарту университеттери) менен байланыштар түзүлөт.

Республикадагы калктын 26% ашууну улуттук азчылыктарга кирерин эске алуу менен, Британиянын Кыргыз Республикасындагы Элчилигинин колдоосу алдында КР Билим берүү жана илим министрлиги жана ЮНИСЕФ көп тилдүү билим берүүнү жайылтуу боюнча демилгени улантышууда. Көп тилдүү билим берүү – окуу процессинде эки же андан ашык тил колдонулат дегенди билдирет. Мындай билим берүү тил практикасы үчүн шарт түзүп, муну менен бир нече тилди жогорку деңгээлде үйрөнүүгө көмөктөшөт.

Кызматташтык тууралуу Меморандумга кол коюп жатып, ЮНИСЕФтин Кыргыз Республикасындагы Өкүлчүлүгүнүн башчысы Юкиэ Мокуо буларды белгиледи: “Көп тилдүү билим берүү ар түрдүү жана ынтымактуу коомду түзүүгө жардам берет. Түрдүү тилдерде баарлашуу көндүмдөрүнө ээ болуу жаштардын инсандык өсүшүнө көмөктөшүп, ошондой эле алардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн арттырып, тилдик компетенттүүлүгүн өнүктүрүп, көп маданияттуу баарлашуу көндүмдөрүн калыптандырууга, көп түрдүү коомдун баалуулуктарын жана толеранттуулукту түшүнүүгө жардам берет”.

Өлкөдө көп тилдүү билим берүүнүн инклюзивдүү моделдерин жайылтуу иштери 2014-жылдан бери өлкөдөгү жүздөн ашуун мектепте, он бала бакчада жана үч жогорку окуу жайда сыналууда. Алардын ичинен 18 мектеп Баткен облусунда орун алган. Бул демилгени ЮНИСЕФ, ЕККУнун Улуттук азчылыктар иштери боюнча Жогорку комиссары, Сорос фонду колдоп, Социалдык интеграция борбору, “Айжан”, “ИРЭТ”, “Синтон” жана “ФПОИ” өңдүү жергиликтүү коомдук фонддор ишке ашырып келатышат. Бул сыноонун жыйынтыгы боюнча Билим берүү жана илим министрлиги Көп тилдүү билим берүүнүн улуттук программасынын долбоорун даярдап жатат.