Тамеки чегүүдөн баш тартууда жардам берүүнүн жана тамекиге көз карандуулукту дарылоонун улуттук системасын бекемдөө

UNCT-KG-WHO-tobacco

12 жаңы көз карандысыз мамлекеттердин өкүлдөрү тамеки чегүүнү токтотууга арналган семинарга катышты. Бул семинар 2016-жылдын 17-21-октябрь күндөрү Москвада өткөн. Семинар тамеки чегүүдөн баш тартууда жардам берүүнүн жана тамекиге көз карандуулукту дарылоонун улуттук системасын бекемдөө жаатында өз көндүмдөрүн өркүндөтүү максатында өткөрүлдү. Бул иштер Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун тамекиге каршы күрөшүү боюнча Алкактык конвенциясынын (ДСУ ТКАК) 14-беренесин жүзөгө ашыруунун Жетектөөчү принциптерине ылайык өткөрүлүп жатат.

Региондо тамеки чегүүнү токтотуу үчүн кызмат көрсөтүүлөрдүн бардыгын ичине камтыган комплексин жеткирүү боюнча иштердин ыргагы жай болуп жатат жана Европа регионунда бул жааттагы иштерди активдештирүү зарыл. Иш жүзүндөгү маалыматтар көрсөткөндөй, эч кимдин жардамысыз тамекиден баш тартуу аракеттерине караганда колдоо көрсөтүп, эффективдүү дарыларды айкалыштыруу тамекини биротоло таштоо ыктымалдуулугун төрт эсе арттырат. Анткен менен региондогу айрым өлкөлөрдө гана тамекини таштоого аракеттенип жаткандар үчүн телефон аркылуу колдоо көрсөткөн улуттук линия иштейт жана никотинди алмаштыруучу терапияга, тамеки чегүүдөн баш тартууда жардам берүү боюнча айрым кызмат көрсөтүүлөргө кеткен чыгашалардын ордун толуктоо каралган.

Окуу курсунун алкагында анын катышуучуларына бул көйгөйдү Орусияда жана Региондун башка өлкөлөрүндө чечүүнүн теориясы жана практикасы, ошондой эле топтолгон глобалдык тажрыйба менен таанышып чыгуу мүмкүнчүлүгү берилди. Беш күн бою катышуучулар жана эл аралык эксперттер тамеки чегүүдөн баш тартууда жардам берген адистештирилген бир нече орусиялык мекемелерде болушту.

Окуу курсунун жүрүшүндө мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү эл аралык техникалык эксперттердин жетекчилиги алдында өз өлкөлөрү үчүн 2016-2018-жылдарга тамеки чегүүдөн баш тартууга жардам берүүнүн жана тамеки көз карандуулугун дарылоонун улуттук системасын бекемдөө боюнча иш-аракеттер планын даярдашты.

Семинарды Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европалык регионалдык бюросу жана И.М.Сеченов атындагы Биринчи Москва мамлекеттик медициналык университети биргелешип уюштурду. Семинар Орусия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлиги каржылаган инфекциялык эмес ооруларды алдын алуу жана алар менен күрөшүү боюнча долбоордун алкагында өткөрүлдү.