2017-жылга сасык тумоо пандемиясына даярдыкты пландоо боюнча семинар

UNCT-KG-WHO-PIP

2017-жылга пандемиялык сасык тумоого даярдыкты (ПТД) камсыздоо механизмине өнөктөштөрдүн салымын ишке ашырууну пландоо боюнча жылдык семинар 2016-жылдын 13-15-сентябрь күндөрү Даниянын Копенгаген шаарында ДСУнун Европа Регионалдык Бюросунда өттү.

Семинарга Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун (ДСУ) улуттук кызматкерлери, Европа регионундагы беш артыкчылыктуу өлкөсүндө (Армения, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан) долбоорду ишке ашыруу боюнча координаторлор, аймакта ПТД долбоорлорун ишке ашырууга колдоо көрсөткөн ДСУ консультанттары, ошондой эле сасык тумоо жана башка респиратордук патогендер (ТРП) боюнча ДСУ ЕРБ командасынан ПТД мүчөлөрү катышты.  

Семинар төмөнкүдөй максаттарды көздөдү:

·       кемчиликтерге жасалган алгачкы талдоону жаңылап, 2017-жылга ПТДнын глобалдык колдонмолорун жана пландоо процесстерин кошкондо ПТД механизмине өнөктөштөрдүн салымын ишке ашыруудагы соңку кырдаалга сереп жасоо;

·       2016-жылдагы жыйынтыктарга жана 2017-жылга болгон пландарга сереп жасоо;

·       программалык, техникалык жана финансылык отчеттуулуктун талаптарын макулдашып алуу, анын ичинде ПТД башкаруу индикаторлорунун таблицасын жана ПТД порталын, ошондой эле ПТД катчылыгы түзгөн жылдык отчетту карап чыгуу;

·       ПТД механизминде артыкчылыктуу беш өлкөнүн алдында турган кеңири жайылган коркунучтарга жооп стратегиясын макулдашып алуу.

Региондогу артыкчылыктуу өлкөлөрдүн көбү лаборатория жана көзөмөл чөйрөсүндө 21 индикатор боюнча оң өзгөрүүлөрдү көрсөтө баштады; жыйынтыктар боюнча отчеттуулук жана ПТД механизмине өнөктөштөрдүн салымын салыштыруу семинарда өзөктүк темалардан болду.

Бул семинар катышуучуларга ПТД Катчылыгы менен тикелей баарлашуу мүмкүнчүлүгүн берди. Мындан тышкары ПТДны жүзөгө ашырууда негизги кыйынчылыктарды, 2017-жылга артыкчылыктарды жана өлкөнүн жеке керектөөлөрүн талкуулоо үчүн ПТД механизмдери киргизилген беш артыкчылыктуу өлкөдөгү ДСУ өкүлчүлүктөрүнүн жетекчилеринин катышуусу менен өзүнчө сессия уюштурулду.