Кыргызстанда мамлекеттик структуралар, илимий, эл аралык, жарандык коом жана бизнес тамактанууну жана азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу боюнча биргелешкен иштер үчүн алгачкы жолу биригишүүдө

UNCT-KG-UNICEF-Forum

КР Парламенти, Өкмөтү, академиялык жана жарандык коом, эл аралык уюмдар жана бизнес тамактануу жана азык-түлүк коопсуздугу чөйрөсүндөгү координацияны жакшыртуу үчүн улуттук форумга катышты.

Масштабдуу форумга жүздөн ашык адам келип, алардын арасында КР Жогорку Кеңешинин, Өкмөттүн, министрликтердин жана ведомстволордун, БУУнун агенттиктеринин, эл аралык уюмдардын, бизнестин, илимдин, жарандык коомдун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдөрү катышты. Иш-чарага тамактануу боюнча илимий жамааттын лидери катары өлкөнүн биринчи айымы Раиса Атамбаева да катышты.

Балдар жана аялдар арасында тамактануунун начарлашы Кыргызстандагы өнүгүү үчүн терс маанайдагы узак мөөнөттүү кесепеттерге алып келген көйгөйлөрдүн бири болуп эсептелет. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жана ЮНИСЕФтин соңку маалыматтарына ылайык, 5 жашка чейинки курактагы балдардын 12.9 пайызы, 43% бала жана бала төрөй алчу курактагы аялдардын 35 пайызы аз кандуулуктан жапа чегип келет. Начар тамактануу балдар өлүмүнө жеткирген себептердин 22 пайызын түзөт жана Кыргызстандагы балдардын 18 пайызы начар тамактануунун түрдүү формаларынан жабыркоодо. Ошентип, келечекте билим алууга жана эмгекке жараксыз муундун өсүп чыгуу тобокелдиги бар.

Унду байытуу, тузду йоддоштуруу, 5 жашка чейинки балдардын тамактануусун жакшыртуу боюнча программалар өлкөдө кандайдыр бир деңгээлде ийгиликтүү иштеп жатат. Бирок сезилээрлик жыйынтыктарга жетүү үчүн секторлор арасындагы координацияны жакшыртуу зарыл. Бул иштер потенциалды, интеллектуалдык жана материалдык ресурстарды үнөмдүү пайдалануу, бейөкмөт жана бизнес жамааттарын тартуу, калк менен ишти күчөтүү максатын көздөйт.

Кыргыз Республикасы 2011-жылдан бери Тамактануу боюнча глобалдык кыймылдын (SUN) мүчөсү болуп келатат. Эл аралык деңгээлде алынган милдеттенмелер КР Өкмөтүнөн калктын тамактануусун жакшыртуу жаатында бардык кызыкдар тараптардын жамааттык аракеттерин координациялоону талап кылат. Ошондой эле мамлекеттик органдарды, жарандык коомду, БУУнун агенттиктерин, донорлорду, бизнести жана илимди бириктирет. Акыркы беш жылдан бери ЮНИСЕФ тамактануу боюнча иш-чараларды кеңейтүү чөйрөсүндөгү кошо-фасилитаторлор жана өлкөлүк катышуучулар менен өнөктөштүктө тармактарды түзүү, Кыргызстанда SUN-кыймылынын өзөктүк адамдарынын потенциалын жогорулатуу, жарандык коомду тамактануу маселелерин жөнгө салууга тартуу боюнча көп күчтү талап кылган иштерди жасады.

Форумда катышуучулар өз ара аракеттенүүнүн жана координациянын механизмдерин, КРда тамактануу жана азык-түлүк коопсуздугу маселелери боюнча көп тараптуу платформанын келечегин жана иштерин макулдашты.