Кыргызстан саламаттык сактоо жаатындагы ооруканалардын коопсуздугун жана өзгөчө кырдаалдарга туруктуулугун жакшыртууда

WHOWHO

Кыргызстан жер титирөөлөр менен суу ташкындары болуу тобокелдигине ыктуу болгон тоолуу аймак катары ДССУнун ооруканалардын коопсуздугу боюнча баалоосунан өткөн дүйнөдөгү алгачкы өлкөлөрдүн бири болуп саналат. Баалоо 2016-жылдын 27-июнунан 1-июлуна чейинки аралыкта 2010-жылы шаймандын мурдагы версиясынын негизинде ири 10 ооруканада өткөрүлгөн ушундай эле процесстен кийин жүргүзүлгөн.

ДССУ эксперттеринин тобу Кыргызстандын борбору Бишкек шаарында улуттук адистердин тобун даярдап, Бишкек, Ош, Жалал-Абад жана Каракол шаарларынданы 4 негизги оорукананы үч күндүк баалоодон өткөрдү. Топтордун курамына инженер-куруучу, инженер-технолог, өзгөчө кырдаалдарда пландоо боюнча адис жана координатор киргизилип, алардын ишмердүүлүгүн ДССУ колдоого алган.

Баалоонун натыйжасында ооруканалардын коопсуздук индекси алынып, анын негизинде ар бир ооруканага өз коопсуздугун арттыруу боюнча тыкыр сунушталмалар берилген. Саламаттык сактоо министри ДССУга кайрылып, кошумча түрдө дагы 6 ири оорукананы баалап, көп сандаган адамдар жараат алышына алып келген өзгөчө кырдаалдар учурунда ооруканалардын коопсуздугун жана туруктуулугун жогорулатуу боюнча улуттук иш-аракеттер планын иштеп чыгууну өтүнгөн. Бул план Кыргызстан Өкмөтүнүн жана донорлордун эл аралык коомдоштугунун каржылык колдоосуна муктаж.

Оорукананын коопсуздук индекси жөнүндө  

Медициналык мекемелердин, анын ичинде ооруканалардын өзгөчө кырдаалдар учурундагы жана андан кийинки мезгилдеги туруктуулугу кризистен жабыркаган калктын арасындагы өмүрлөрдү сактоо жана өлүм менен оорулардын санын азайтуу ишинин маанилүү бөлүгү болуп саналат. ДССУ тарабынан 2008-жылы иштелип чыккан коопсуздук индекси оорукананын туруктуулугун начарлата турган 4 негизги факторду, анын ичинде курчап турган опурталдуулуктарды, ошондой эле түзүмдүк, түзүмдүк эмес жана функционалдык компоненттерди баалайт.

Бул шайман ооруканалардын салыштырмалуу коопсуздугун сүрөттөгөн индексти жана өзгөчө кырдаалдарда ишке жөндөмдүүлүгүн болушунча сактоо боюнча сунуштамаларды берүүгө багытталган. 2015-жылы оорукананын коопсуздук индекси медициналык мекемелердин туруктуулугу Кырсыктар тобокелдиктерин азайтуу боюнча Сендай Негиздеринде талап кылынгандай деңгээлге көбүрөөк шайкеш келүүгө жетишүү максатында кайрадан каралып чыккан.