Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана БУУ ДАП колу жука үй-бүлөлөр үчүн кыска мөөнөттүү курстардын туруктуу иштеген системасын ишке берди

 Kyrgyz Government, WFP launch short-term courses

Бүгүн Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги, Айыл чарба, тамак өнөр жайы жана мелиорация министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги, К.И.Скрябин атындагы Кыргыз улуттук агрардык университети, Баштапкы, орто жана кесиптик билим берүү агенттиги жана БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы (БУУ ДАП) кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшту.

Меморандум калкка үзгүлтүксүз жана жеткиликтүү окутуучу кызмат көрсөтүүлөрдү камсыздай турган туруктуу мамлекеттик системаны түзүү максатын көздөйт. Мындай чаралар жакырчылыкты жеңүүдө азык-түлүк коопсуздугун, тамактанууну жакшыртуу жана жамааттардын туруктуулугуна жетүү жаатында кызматташтыкты бекемдөөгө жана кеңейтүүгө көмөктөшөт.

“Бул Меморандумга кол коюу менен биз туруктуу өнүгүүнү камсыздоо үчүн жакырчылыкты кыскартуу, азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу жана социалдык коргоо чөйрөсүндөгү бир нече артыкчылыктуу тапшырмаларды аткарууга көмөктөшөбүз”, - деп белгиледи КР эмгек жана социалдык өнүгүү министри Кудайберген Базарбаев.

Бул меморандумдун алкагында практикалык көндүмдөрдү жакшыртуу жана квалификацияны жогорулатуу үчүн калктын колу жука катмарлары үчүн кыска мөөнөттүү окуу курстарын иштеп чыгуу пландалууда.

Кыска мөөнөттүү окуу системасы түрдүү сабактар боюнча 64 курсту камтыйт. Алар негизинен айыл чарба багытында болот – мал чарбачылыгы, өсүмдүк өстүрүүчүлүк, айыл чарба продукциясын сактоо жана кайра иштетүү.

Бул максаттарга жетүү үчүн ведомстволор аралык жумушчу топ түзүлөт. Ал кесиптик-техникалык билим берүүнүн улуттук системасына кыска мөөнөттүү курстарды киргизүү механизмин иштеп чыгат. Ошондой эле жумушчу топ бардык техникалык жана финансылык маселелерди жөнгө салуу үчүн ченемдик-укуктук базага зарыл болгон түзөтүүлөрдү киргизет.

Баштапкы, орто жана кесиптик билим берүү агенттиги жана Кыргыз улуттук агрардык университет КР Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен окуу модулдарын иштеп чыгышат жана жергиликтүү жамааттардын деңгээлинде окутуу үчүн адистерди даярдашат.

Калктын аз камсыздалган катмарлары үчүн кыска мөөнөттүү тренингдер кесиптик лицейлер аркылуу өткөрүлөт, ал эми Айыл чарба министрлигинин адистери спецификалык маселелер боюнча жеринде катышуучуларга консультацияларды берип турушат.

“Бул меморандум айыл чарба жаатында билим берүүнү, илимди жана жергиликтүү өндүрүштү байланыштырууга жардам берет, - деп белгиледи айыл чарба, тамак өнөр жайы жана мелиорация министри Турдуназир Бекбоев. – Биздин максат – элет калкынын кирешесин арттырууга гана көмөктөшпөстөн, ошону менен бирге айыл чарба өндүрүшүн да жакшыртуу”.

БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасы (БУУ ДАП) окуу модулдарын иштеп чыгууга жана кыска мөөнөттүү курстардын системасын жайылтууга финансылык жана техникалык колдоо көрсөтөт. Мындан тышкары БУУ ДАПтын колдоосу алдында бул система эки пилоттук райондо – Базар-Коргондо жана Кочкордо сыналды жана өлкө боюнча жайылтуу үчүн толугу менен даярдалды.

Кыска мөөнөттүү курстарда билим алуу үчүн окуу топтору Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин аймактык башкармалыктарынын колдоосу алдында түзүлөт. Кесиптик лицейердин адистери Агрардык университетте квалификациясын жогорулатуудан өтөт, бул болсо окутуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн потенциалын жана деңгээлин жогорулатууга жардам берет.

“Бул Меморандумга кол коюу жакырчылыкты жеңүү жана калктын аярлуу катмарларынын азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу үчүн мамлекеттик структуралардын аракеттерин бириктирүүгө даярдыгын тастыктайт”, - деп белгиледи БУУ ДАПтын өлкөлүк директору Рам Сараванамутту.

Кыска мөөнөттүү курстар системасын иштеп чыгуу жана жайылтуу боюнча даярдык иштери ушул жылдын соңуна чейин аяктайт деп күтүлүүдө.