Аталык эмнеден башталат...

 KUDAIBERGEN BAZARBAEV, MINISTER OF SOCIAL DEVELOPMENT

Сурамжылоого катышкан окуучулардын 40% өз атасына окшош болгусу келбейт жана аны үлгү деп эсептебейт. Ал эми сурамжылоого катышкан кыздардын 43% болочоктогу күйөөсү атасына окшош болуусун каалабайт. Мындай жыйынтык БУУнун Калк фонду – ЮНФПА Талас жана Чүй облустарында “Энелик жана репродуктивдүү ден соолук, үй-бүлөнү, ата болууну пландоо жана үй-бүлөдөгү зомбулук маселелеринде гендердик нормалар жана практикалар” аттуу изилдөөнүн соңунда чыкты.

Үй-бүлө институту кризис кырдаалында турган чакта жооптуу аталык тегерек столдун негизги темасы болуп калды. Ушул тапта көпчүлүк үй-бүлөдө эркектин ролу дээрлик жок. Бир жагынан аталар мурдагы аброюнан ажырап, патриархалдык бийиктиктен түшкөнү менен, балдарга жакын болуп кеткен жери жок, аларга мурдагыдан да көбүрөөк көңүл бурган жок. Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча, Кыргыз Республикасында балдарын тарбиялоого аталар короткон бир күндүк убакыт болгону 36 мүнөттү түзөт. Муну менен жогоруда келтирилген статистика тастыкталууда.

Ошону менен бирге заманбап дүйнөдө балдарга кам көрүү тажрыйбасы аркылуу, ошондой эле аларды тарбиялоого катышуу менен эркек өзүн таануунун жаңы жолдорун гана таппастан, ошону менен бирге эмоционалдык канааттануу алат. Мындан тышкары эркекти балага кам көрүү жана тарбиялоо процессине тартуу жалпы үй-бүлөнүн, эне менен баланын саламаттыгы үчүн өтө зарыл. Өнүккөн өлкөлөрдө үй-бүлөнү пландоодо жана балдардын саны боюнча чечим кабыл алууда болочоктогу атанын баланы тарбиялоо процессине тартылуусу негизги фактор болуп эсептелет. Эркекти төрөт алдындагы жана андан кийинки алгачкы мезгилдерге тартуу аталар, эне-балдар үчүн оң жыйынтыкка алып келиши мүмкүн. Мында ата өз баасына өмүр бою кам көрүүгө катышат деген ыктымалдуулук артат”, - деп айтып берди БУУнун КРдагы Калк фондунун Аткаруучу өкүлү Медер Өмүрзаков.

Жоопкерчиликтүү аталыктын баалуулуктарын арттырууга көмөктөшүү жана үй-бүлөнү бекемдөө, балага кам көрүү боюнча милдеттерди бөлүштүрүү жаатындагы багыттарды мындан ары жайылтуу максатында эркектерди тартуу практикасы Талас облусундагы “Жоопкерчиликтүү аталык” Өнөктүгүнүн алкагында сыноодон өттү.

ЮНФПА КР Өкмөтүнүн өкүлдөрүнүн жана коомчулуктун кеңири чөйрөсүнүн катышуусунда изилдөөнүн жана пилоттук Өнөктүктүн жыйынтыктарын 2015-жылдын 23-июнунда Парк-отелде өтө турган тегерек столдо талкуулап алууну сунуштайт.