Кыргызстандагы балдар кургак учугун аныктоо жана натыйжалуу дарылоо жана кургак учук менен күрөшүүнүн улуттук программасын иштеп чыгуу

WHOWHO

ДССУ эксперттеринин тобу Кыргызстанга ДССУ тарабынан 2016-жылдын мартында жарыяланган балдардын кургак учугун дарылоонун бекитилген дозасын айкалыштыруу боюнча жаңы сунуштамаларды ыңгайлаштырууга жана кеңейтүүгө техникалык жардам берүү үчүн 2016-жылдын 8-11-августунда келген. Бул топ өлкөнүн азыркы клиникалык протоколун талдап чыгып, азыркы диагноз коюу жана дарылоо алгоритмине, анын ичинде ДССУнун 2014-жылы өткөрүлгөн алдын алуу, көзөмөлдөө жана дарылоо боюнча орто мөөнөттүү баяндамасына байланыштуу көрүлө турган чаралар катары алдын алуучу дарылоого көрсөткүчтөргө баяндама жасады.

ДССУ кызматкерлери жана Саламаттык сактоо министрлигиндеги, Кургак учук жана АИВ менен күрөшүү боюнча улуттук программалардагы өнөктөштөр жана ЮСАИДдин кургак учук жаатындагы долбоорлору балдар кургак учугу боюнча кайрадан каралып чыккан улуттук клиникалык протоколдорго арналган кереге кеңеш учурундагы кеңешүүлөргө катышты. ДССУдан ДССУ ЕАБнын кургак учук жана көптөгөн дары-дармекке кеңири туруштук берүүчү кургак учук боюнча техникалык кызматкери д-р Мартин ван ден Бум, ДССУнун Кыргызстандагы өкүлү д-р Ярно Хабихт, ДССУ кеңешчиси д-р Ивета Озере катышты.

ДССУ эксперттери жетектеген жумушчу топ бардык баалуу материалдарды жана комментарийлерди, анын ичинде төмөнкү маселелер боюнча иштеген эксперттерден да сурамжылап, топтоп чыкты:

·         инфекциялык көзөмөл;

·         үй чарбаларындагы байланыштарына көз салуу;

·         Calmette-Guérin вакцинасы менен эмдөөнүн жагымсыз кесепеттери

·         жаңы дары-дармектерди ишке киргизүү

·         балдардын кургак учугун дарылоодо бекитилген дозаларды айкалыштыруу.

ДССУ ошондой эле кургак учук (КУ) менен күрөшүүнүн жаңы мамлекеттик программасын иштеп чыгууга жана аны ДССУнун Европа аймагы үчүн 2016-2020-жылдарга карата кургак учук боюнча иш-аракеттер планы менен макулдашууга техникалык жардам көрсөттү. Топ документтин долбоорун карап чыгып, Кыргызстан Эпидемия, кургак учук жана безгек менен күрөшүү боюнча глобалдык фонддогу жетишкендиктерин уланта бериши үчүн саламаттык сактоону башкарууга жана каржылоого көбүрөөк көңүл буруу керектиги тууралуу пикирин өнөктөштөргө билдирди. ДССУ тобу ДССУнун Глобалдык фонддун колдоосу алдындагы Чыгыш Европа жана Борбордук Азия  (TB-REP) өлкөлөрү үчүн аймактык долбоорунун алкагында саламаттык сактоо тутумун бекемдөө боюнча техникалык жардам көрсөтөт.

ДССУнун бардык стратегиялык документтери, колдонмолору жана материалдары өлкөдөгү бардык улуттук жана эл аралык өнөктөштөргө өткөрүлүп берилди.