грант

UNCT-KG-WFP-rus-grant

Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жана Бириккен Улуттар Уюмунун Дүйнөлүк Азык-түлүк Программасы бүгүн Россия Федерациясынан Кыргызстандагы аярлуу үй-бүлөлөргө социалдык жактан колдоону күчөтүү максатында жаңы грант алышканы жөнүндө маалымат беришти.

Россия Федерациясы 5 млн АКШ доллары көлөмүндөгү грантты БУУнун ДАПынын долбоорлорун колдоого жыл сайын берип турат. Бул каржылоо БУУнун ДАПы менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин биргелешкен долбоорунун алкагындагы иш-араккетерди 2017 жылы аткарууга багытталмакчы.

Бул грант, айрыкча, элет  инфраструктурасын өнүктүрүү жана ар кыл багыттардагы кесиптик жана техникалык окутууларды өткөрүү менен аярлуу үй-бүлөлөрдүн кирешелерин жогорулатууга жумшалмакчы.

«Россия Федерациясы тарабынан дайыма көрсөтүлгөн бул колдоо  өнүгүү долбоорун үзгүлтүксүз аткарууга жана ошондой эле ар кыл багыттагы көптөгөн долбоордук иш-аракеттерди ишке ашыруу менен кыргызстандагы аярлуу үй-бүлөлөргө колдоо көрсөтүүгө өбөлгө түзүүдө», - деп айтып өттү БУУнун ДАПынын Кыргыз Республикасындагы өкүлчүлүгүнүн директору Рам Сараванамутту мырза.

2014 жылдан бери БУУнун Дүйнөлүк Азык-түлүк программасы  менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин биргеликте ишке ашырып келе жаткан долбоорунун алкагында, 247 000 адам айыл инфраструктурасын оңдоо жана кайра куруу иш-аракеттертине  жана кыска мөөнөттөгү кесиптик жана жер иштетүү  тармагындагы  окууларга катышуу аркылуу өз жашоо-турмушун оңдоого жетишти.

Долбоордун алкагында жүздөгөн километр сугат системасын жана үлүш жерлерин иштетүү жөнгө салынды. Ондогон селден сактоочу тосмолор курулуп, жолдор жана көпүрөлөр калыбына келтирилди.  Мындан сырткары кесиптик жана техникалык окуулардан өткөн долбоордун катышуучулары жумушка орношушту.

«Кыргыз Республикасынын өкмөтү жакырчылыкты жоюуну жана жарандардын социалдык экономикалык шарттарын жакшыртууну негизги маселе катары көрөт», -деп айтты Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайкул Исакунова.- «Министрлик менен БУУнун Дүйнөлүк азык-түлүк программасынын биргеликте ишке ашырып жаткан долбоору  жогорудагы маселелерди чечүүдө, жакырчылыкты жоюуда жана туруктуу өнүгүүгө чоң салымын кошот.

2017-жылы Кыргыз Ресупубликасынын Эмгек жана социалдык өнгүү министирлиги жана БУУнун ДАПы күч аракеттерин социалдык коргоо боюнча активдүү чараларды кеңейтүүгө жана долбоорго кирген айыл аймактарынын санын көбөйтүп, 142 айыл аймакты камтууга жумшамакчы. Атап айтканда, биринчи жолу долбоордун алкагында Кыргыз Республикасындагы кичи шаарлар камтылат. Мындан тышкары, БУУнун ДАПы жана Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министирлиги жаңы беш жылдык масштабдуу программасын түзүүнүн үстүндө интешмекчи. Бул жаңы программа социалдык коргоо жана элеттик өнүктүрүү чөйрөсүндө иш чараларды кеңейтүүгө шарт түзмөкчү.

«Эл аралык өнүктүрүү долбоорлорунун колдосуу менен Россия, биринчи кезекте, мындай долбоорлордун эффективдүүлүгүнө жана ресурстарды натыйжалуу пайдалануусуна көңүл бурат», - деп айтып өттү Россия Федерациясынын элчиси Адрей Крутько – «БУУнун ДАПы менен Эмгек жана социалдык өнүгүү министирлигинин биргелешкен долбоору Кыргызстандагы аярлуу үй-бүлөлөрдүн  социалдык жана экономикалык абалын жакшыртууда жогорку натыйжалуулукту көрсөттү. Андыктан, Россиянын өкмөтү бул долбоорду мындан ары да колдоого даяр экендигин билдирет».

Кыргыз Республикасындагы БУУнун ДАПынын негизги донору болгон Россия Федерациясы БУУнун ДАПынын азык-түлүк коопсуздугун чыңдоого, социалдык коргоону өнүктүрүүгө жана мектепте тамактанууну оптимизациялоого багытталган долбоорлорун колдоого жалпы көлөм менен 50 миллион доллардан ашуун салым кошту.