Аналитикалык баяндама: Кыргыз Республикасында калктын саламаттыгын сактоо жана ден соолугунун коопсуздугун камсыздоо тармагында өзгөчө кырдаалдарга даярдыктарды күчөтүү

Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) жана Борбор Азия университетинин Мамлекеттик башкаруу жана саясат институту (МБСИ) бул аналитикалык баяндаманы сунуштайт. Аталган баяндама - Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, өнүктүрүү тармагындагы шериктештердин, илимий адистердин, жеке ишкерлердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн көп тараптуу диалогдун жыйынтыгы. Бул документте саламаттыкты сактоо жаатында өзгөчө кырдаалдарга байланышкан саясаттын азыркы абалы жана тренддер жөнүндө кыскача маалымат берет жана мыйзам чыгаруу, эл аралык саламаттыкты сактоо нормаларын ишке ашыруу, өзгөчө кырдаалдарда ыктыярчыларды уюштуруу жана психологиялык жардам көрсөтүү жана башка аспекттер боюнча сунуштамаларды тартуулайт.   

Жүктөп алуу/онлайн режиминде окуу

Аналитикалык баяндама: Кыргыз Республикасында калктын саламаттыгын сактоо жана ден соолугунун коопсуздугун камсыздоо тармагында өзгөчө кырдаалдарга даярдыктарды күчөтүү