Аналитикалык кат: Кыргызстандагы азык-түлүк жана тамак-аш коопсуздугу: көйгөйлөр жана чечүү мүмкүнчүлүктөрү

2019-жылдын март айы

Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюму Борбор Азия Университетинин мамлекеттик башкаруу жана саясат институту менен биргеликте аналитикалык катты тартуулайт. Бул аналитикалык кат Кыргыз Республикасынын өкмөтү, өнүктүрүү тармагында иштеген шериктештер, илимий кызматкерлер, жеке сектор жана жарандык коому катышкан көп тараптуу диалогдун негизинде даярдалды. Аталган документте азык-түлүк жана тамак-аш коопсуздугу тармагындагы кырдаал жана өкмөттүн саясаты жөнүндө маалымат берилип, өкмөттүн программаларын экономика, саламаттыкты сактоо, айлана чөйрө, тамак-аш, социалдык жана башка багыттан жакшыртуу боюнча бир катар сунуштамалар берилет.  

Жүктөө/Окуу үчүн шилтеме

Аналитикалык кат: Кыргызстандагы азык-түлүк жана тамак-аш коопсуздугу: көйгөйлөр жана чечүү мүмкүнчүлүктөрү