Аналитикалык баяндама: Кыргыз Республикасында комплекстүү узак-мөөнөттүү миграция саясатын иштеп чыгуу

Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) жана Борбор Азия университетинин Мамлекеттик башкаруу жана саясат институту (МБСИ) бул аналитикалык баяндаманы сунуштайт. Бул баяндама - Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, өнүктүрүү тармагындагы шериктештердин, илимий адистердин, жеке ишкерлердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн көп тараптуу диалогдун жыйынтыгы. Бул документте миграция саясатынын азыркы абалы жана тренддер жөнүндө кыскача маалымат берет жана Кыргыз Республикасында комплекстүү узак-мөөнөттүү миграция саясатын иштеп чыгуу үчүн бир катар сунуштарды тартуулайт.

Жүктөп алуу/Онлайн окуу

Аналитикалык баяндама: Кыргыз Республикасында комплекстүү узак-мөөнөттүү миграция саясатын иштеп чыгуу