Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин (РИЭА) “Киреше деңгээли орто жана төмөн өлкөлөрдө онкологиялык ооруларды каттоо системасын пландоо жана өнүктүрүү” аттуу окуу китеби эми орус тилинде да жарык көрдү

UNCT-KG-WHO-Cancer

 

 

Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин (РИЭА) “Киреше деңгээли орто жана төмөн өлкөлөрдө онкологиялык ооруларды каттоо системасын пландоо жана өнүктүрүү” аттуу техникалык басылмасы орус тилине которулду. Котормону Орусия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлиги өз ыктыяры менен каржылады.

45 беттен турган бул окуу китеби орус тилдүү өлкөлөрдө рак ооруларын популяциялык кааттоо системасын жайылтуу (ишке ашыруу) жана өнүктүрүү үчүн маанилүү болуп эсептелет. Бул китеп пландоочуларга, медицина адистерине жана каттоо штатына техникалык колдоо көрсөтүү менен, өлкөлөргө рак оорусун көзөмөлдөө иш-чараларына мониторинг жүргүзүүгө жардам берет. Окуу китеби дүйнө жүзү боюнча рак оорусунун реестринин ролун жана статусун белгилеп, реестрлерди пландоо дана даярдоо процессин, маалымат булактарын, сапатты көзөмөлдөө жана жыйынтыктар тууралуу отчеттуулукту камтыйт.

Окуу китебинин 400 нускасы ДСУнун Европа Регионалдык Бюросунда жана Бишкек, Орусиянын Обнинск шаарында 2016-жылдын соңунда өткөн курстардын катышуучуларына таратылды.

“Киреше деңгээли орто жана төмөн өлкөлөрдө онкологиялык ооруларды каттоо системасын пландоо жана өнүктүрүү” (Орус тилинде) (2016).