Элеттеги аялдын турмушунан көз ирмем

UNCT_KG_UN Women_rural woman

Бул китепче “Кыргызстандагы элеттик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” аттуу биргелешкен долбооруна катышкан аялдардын жана эркектеридин ой-пикирлери жана тажрыйбалары жөнүндө баяндайт. Долбоор – БУУнун Аялдар түзүмүнүн, БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (ФАО), БУУнун Дүйнөлүк Азык-түлүк программасынын (ДАП) жана Айыл чарба өнүктүрүү боюнча эл аралык фондунун (АӨЭФ)биргелешүүсүндө уюштурулган глобалдык демилге. Кыргызстанда бул долбоор 2014-жылдын ноябрь айынан тартып аталган агенттиктеринин дүйнөлүк тажрыйбаларын айкалыштыруу менен ишке ашырылууда. Долбоордун негизги максаты элеттик аялдардын жана кыз-келиндердин жигерин арттыруу жана алардын туруктуу өнүгүү максаттарын ишке ашыруу контекстинде экономикалык жана коомдук-саясий катышуусун жогорулатуу болуп саналат. Долбоорго киргизилген чараларды ишке ашыруунун жыйынтыгында төмөнкүдөй натыйжалар күтүлүүдө: үй-бүлөлүк азыктандыруунун жакшыруусу жана азык-түлүк коопсуздугун камсыз болуусу, үй-бүлөлүк кирешенин жогорулашы, аялдардын лидерлик потенциалдарынын жана алардын коомдук жана саясий процесстерге катышуусунун жогорулашы, аялдардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейүүсүнө өбөлгө түзгөн гендердик-сезимтал мамлекеттик пландоонун илгерилөөсү.

Долбоор Кыргызстандын 5 дубанында жайгашкан 73 айылдарында ишке ашырылууда. 2016 жылдын этегинде долбоордон түз пайда көргөн бенефициарлардын саны 3150 адам, ал эми кыйыр пайда көргөндөрдүн саны 8500 адамды түздү.

Колуӊуздагы «Элеттеги аялдын турмушунан көз ирмем» китепчеси долбоорго катышкан миӊдеген адамдардын четин гана көрсөтөт. Кыргызстандын аймактарында күнүмдүк оор тиричиликке карабай жашоо деӊгээлин жогорулатууга умтулуп, өздөрүнүн гана эмес, жакындарынын жашоолорун өзгөртүп, баскан жерин гүлдөтүп турган адамдар жөнүндө баяндайт. Китепчеде чогултулган окуялар март жана апрель айларында болгондуктан: биринде карды, биринде жамгырды, биринде шамалды көрүүгө болот, бирок бардык сүрөттөрдө аялдардын ачык маӊдайлары, жылмайган элестери көӊүлдү ачып, жашоого жана келечекке болгон ишенүүлөрдү жаратат.

Кыргызча китеби.

Англисче китеби.