Кыргыз Республикасына БУУ мекемелер системасы тарабынан өнүгүү жаатында көрсөтүлгөн жардамдын алкактык негиздери

Кыргыз Республикасына Бириккен Улуттар Уюмунун мекемелеринин системасы (ЮНДАФ) тарабынан өнүгүү жаатында көрсөтүлүп жаткан жардамдардын алкактык негиздери консультативдүү процесстин жыйынтыгы болуп эсептелет. Ал 2010-жылдагы окуялар өз таасирин тийгизген өткөөл процессте Кыргыз Республикасынын улуттук артыкчылыктарына жана муктаждыктарына БУУ канткенде мындан дагы эффективдүү реакция жасай алаарына талдоо жүргүзүү максатын көздөйт.  ЮНДАФ Кыргыз Республикасы жактырган Миң жылдыктын максаттарын жана тапшырмаларын жетекчиликке алат. Бул максаттар улуттук программаларда/пландарда, Кыргыз Республикасынын Президентинин стратегиялык кайрылууларында, 2010-жылдын декабрында Жогорку Кеңеш (Парламент) бекиткен Өкмөттүн Программасында, 2011-жылдын январында Өкмөт кабыл алган Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Программасын ишке ашыруу боюнча “Экономика жана Коопсуздук” иш-чаралар Планында да чагылдырылган. ЮНДАФ бул тапшырмаларды өнүгүү чөйрөсүндөгү иш-чаралар боюнча жалпы функционалдык алкактарга өткөрөт. Алардын негизинде БУУ системасындагы уюмдар 2012-2016-ж.ж. мезгилине өздөрүнүн иш-аракеттерин пландаштырышат.

Туруктуу өнүгүү максатындагы тынчтык жана туруктуулук ЮНДАФ үчүн негизги идея болуп эсептелет; бул баарын өзүнө камтыган максат кызматташтыкты өз ара байланышта турган үч чөйрөгө бөлүнөт. Алар БУУ Кыргыз Республикасынын элине жана Өкмөтүнө алдыдагы беш жыл аралыгында көрсөтө турган жардамдын алкагынан алганда өзгөчө мааниге ээ: (1) Тынчтык жана биримдик, эффективдүү демократиялык башкаруу жана адам укуктары, анын ичинде мамлекеттик курулушту, коопсуздукту жана бардыгы үчүн сот адилеттигин күчтөндүрүү; (2) Социалдык интеграция жана тең укуктуулук, ал социалдык коргоо, азык-түлүк коопсуздугу, билим берүү жана саламаттык сактоо маселелерин камтыйт; (3) Жакырчылыкты кыскартуу жана жумуш орундарын түзүү максатында ар тараптуу жана туруктуу өнүгүү, мында аялдарга жана жаштарга, ошондой эле табигый кырсыктар тобокелдигине кабылган коомдун жана жамааттардын аярлуу катмарларына өзгөчө көңүл бурулат. Бардык үч чөйрөдө тең БУУнун Өлкөлүк командасы Миң жылдыктын өнүгүү максаттары боюнча сезилээрлик прогресске жетүүдө салыштырмалуу артыкчылыктарга ээ. Алар корпоративдик баалуулуктарга, заманбап глобалдык маалымат базасына, мыкты тажрыйбага жана алынган сабактарга; Кыргыз Республикасындагы кубаттуу нормативдик мандатка жана жетишкендиктерге; уюмдун нейтралдуу статусуна; донорлордун эффективдүү координациясын жана отчеттуулугун илгерилетүү боюнча мүмкүнчүлүктөрүнө таянат.

Документти бул жерден жүктөп алсаңыз болот.