Терминология боюнча ЮНЭЙДСтин колдонмосу - 2015

UNCT-KG_UNAIDS-termin

Тил элести калыптандырып, жүрүм-турумга таасирин тийгизе алат. Тилди тең салмактуу колдонуу эпидемияга байланыштуу көрүлүп жаткан глобалдык жооп чараларды күчөтүүгө жол ачат. Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ/СПИД боюнча программасы (ЮНЭЙДС) ылайыктуу деп табылган терминология боюнча ушул колдонмону кеңири коомчулукка сунуштайт. Бул жандуу жана дайыма өзгөртүлүп турган документ. Ал туруктуу түрдө жаңыланып турат. Терминдерди кошуу, өчүрүү же өзгөртүү боюнча сунуштарды terminology@unaids.org дарегине жиберип турууңузду өтүнөбүз.

Документти бул жерден жүктөй аласыз.