Кыргыз Республикасынын балдар резинденциалдык мекемелериндеги кырдаалга жасалган талдоо

Бул басылма Кыргыз Республикасындагы резиденциалдык мекемелеринде балдардын абалына жасалган улуттук изилдөөнүн жыйынтыгы болуп эсептелет. Изилдөөнү 2010-жылдын сентябрь айынан 2012-жылдын январь айына чейинки мезгил аралыгында Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жана БУУнун Балдар фондунун демилгеси жана колдоосу менен “Менин Үй-бүлөм” коомдук фонду өткөрдү.

Документ резиденциалдык мекемелерде балдардын абалы тууралуу маалыматтагы боштуктарды толуктап, аталган мекемелердеги учурдагы кырдаалга талдоону сунуштайт. Мындан тышкары балдар үйүнүн тарбиялануучуларынын жана кызматкерлеринин пикирлери, ошондой эле мекемелерде балдардын абалын жакшыртуу боюнча сунуштар да камтылган. Жүргүзүлгөн анализдин жыйынтыктары Кыргыз Республикасында балдарга кам көрүү жана аларды коргоо системасын реформалоо жаатындагы мындан кийинки программаларды жана иш-аракеттер планын иштеп чыгуу үчүн негиз болуп эсептелет.

Документти бул жерден окуй аласыз.