"Менин кирешелүү чарбам" колдонмосу

JPEG_Coverpage_Manual for teachers_Part 1_Kyrgyz

Менин кирешелүү чарбам китеби – бул бирдиктүү окутуу планы жана ресурсу, ал өзүнө экономика, биология жана географиянын кээ бир темаларын камтып, андан сырткары математика жана кол өнөрчүлүк сабактарын өтүүдө колдонмо катары колдонуу максатында жазылган. 

«Менин кирешелүү чарбам» методикалык колдонмосунун 2007-жылы чыгарылган биринчи басылышы GTZ тарабынан алгач “Элет турмушун жакшыртуу” долбоорун аткарууга каралган германиялык салык төлөөчүлөрдүн эсебинен чогултулган гранттык каражаттардын негизинде каржыланган. 2013-жылы Кыргыз Республикасында иш алып барган GIZ Кыргыз Республикасында БУУнун Аялдар түзүмүнө «Менин кирешелүү чарбам» окуу китебин толуктоого, басып чыгарууга жана жаңыртылган версиясын пайдаланууга кичи пейилдик менен макулдугун берген. Кыргыз Республикасында БУУнун Аялдар түзүмү «Жалал-Абад регионалдык Айылдык консультациялык кызматы» (ЖА АКК) коомдук фондуна «Менин кирешелүү чарбам» окуу китебин толуктап, тематикасын кеңейтип жана аны кийинки колдонууга мүмкүнчүлүк түзүүсү боюнча тапшырма менен кайрылган. Китептин 2014-жылы толукталган басылмасы Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты орнотуу фондунун тарабынан «Тынчтыкты чыңдоо үчүн аны жактоочулардын чөйрөсүн жана өбөлгө түзүү» долбоорунун алкагында басылып чыгарылуусу мүмкүн болду. «Менин кирешелүү чарбам» методикалык колдонмосунун 2016-жылы чыгарылышы Финляндия өлкөсүнүн колдоосунда, Кыргыз Республикасында БУУнун Аялдар түзүмү иш жүзүнө ашырган «Сууну акыйкаттуу пайдалануу бул – туруктуу жамааттарды түзүүнүн негизи» долбоордун алкагында жарык көрдү. 

Менин кирешелүү чарбам бул 9-класстын, мектепти бүтүрөйүн деп калган окуучуларын, өндүрүмдүү жана кирешелүү өз алдынча иш алпарууга даярдоочу окуу куралы. Бул китеп окуучуларга чечим кабыл алууну үйрөнүүгө, чарбаны жана ишкананы натыйжалуу иштеткенге, эмне үчүн кээ бир чарбалар жана ишканалар ийгиликтүү, кээ бирлери ийгиликке жетпей калганын түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Менин кирешелүү чарбам ошондой эле Кыргызстандагы 9-10 класстын окуучуларына базар экономикасы жөнүндө иш жүзүндөгү түшүнүгүн берет. Ишкердикти баштоо үчүн керек болгон ыкмалар аныкталып, окуучуларга базар экономикасынын чөйрөсүндө бул ыкмаларды пайдаланып, өзүнүн жашылча бакчасын түзүүгө багыт берилет. Материал жана тапшырмалар интерактивдүү окутуу ыкмаларын пайдаланып, жеткиликтүү түшүндүрүүгө негизделген. Бул, сабак учурунда мугалимдин да, окуучулардын да катышуусу бирдей болуп, окуучулар сабакка толук катышып, суроо берип жана маселелерди чечүүгө шарт түзөт. 

1) Орус тилинде жүктөп ал:

Manual for teachers in Russian (1 part)

Manual for teachers in Russian (2 part)

Textbook for students in Russian 

2) Кыргыз тилинде жүктөп ал:

Manual for teachers in Kyrgyz (1 part)

Manual for teachers in Kyrgyz (2 part)

Textbook for sudents in Kyrgyz

3) Өзбек тилинде жүктөп ал:

Manual for teachers in Uzbek (1 part)

Manual for teachers in Uzbek (2 part)

Textbook for students in Uzbek

4) Тажик тилинде жүктөп ал:

Manual for teachers in Tajik (1 part)

Manual for teachers in Tajik (2 part)

Textbook for students in Tajik