Э-китепкана

 • Аналитикалык баяндама: Кыргыз Республикасында комплекстүү узак-мөөнөттүү миграция саясатын иштеп чыгуу

  Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) жана Борбор Азия университетинин Мамлекеттик башкаруу жана саясат институту (МБСИ) бул аналитикалык баяндаманы сунуштайт. Бул баяндама - Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, өнүктүрүү тармагындагы шериктештердин, илимий адистердин, жеке ишкерлердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн көп тараптуу диалогдун жыйынтыгы. Бул документте миграция саясатынын азыркы абалы жана тренддер жөнүндө кыскача маалымат берет жана Кыргыз Республикасында комплекстүү узак-мөөнөттүү миграция саясатын иштеп чыгуу үчүн бир катар сунуштарды тартуулайт.

 • Аналитикалык баяндама: Кыргыз Республикасында калктын саламаттыгын сактоо жана ден соолугунун коопсуздугун камсыздоо тармагында өзгөчө кырдаалдарга даярдыктарды күчөтүү

  Бириккен Улуттар Уюму (БУУ) жана Борбор Азия университетинин Мамлекеттик башкаруу жана саясат институту (МБСИ) бул аналитикалык баяндаманы сунуштайт. Бул баяндама - Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн, өнүктүрүү тармагындагы шериктештердин, илимий адистердин, жеке ишкерлердин жана жарандык коом өкүлдөрүнүн катышуусу менен өткөн көп тараптуу диалогдун жыйынтыгы. Бул документте саламаттыкты сактоо жаатында өзгөчө кырдаалдарга байланышкан саясаттын азыркы абалы жана тренддер жөнүндө кыскача маалымат берет жана мыйзам чыгаруу, эл аралык саламаттыкты сактоо нормаларын ишке ашыруу, өзгөчө кырдаалдарда ыктыярчыларды уюштуруу жана психологиялык жардам көрсөтүү жана башка аспекттер боюнча сунуштамаларды тартуулайт.

 • Аналитикалык кат: Кыргызстандагы азык-түлүк жана тамак-аш коопсуздугу: көйгөйлөр жана чечүү мүмкүнчүлүктөрү

  Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар Уюму Борбор Азия Университетинин мамлекеттик башкаруу жана саясат институту менен биргеликте бул аналитикалык катты тартуулайт. Аналитикалык кат Кыргыз Республикасынын өкмөтү, өнүктүрүү тармагында иштеген шериктештер, илимий кызматкерлер, жеке сектор жана жарандык коому катышкан көп тараптуу диалогдун негизинде даярдалды. Аталган документте азык-түлүк жана тамак-аш коопсуздугу тармагындагы кырдаал жана өкмөттүн саясаты жөнүндө маалымат берилип, өкмөттүн программаларын экономика, саламаттыкты сактоо, айлана чөйрө, тамак-аш, социалдык жана башка багыттан жакшыртуу боюнча бир катар сунуштамалар берилет.

 • Ички иштер органдарынын кызматкерлери үчүн «Гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу» темасында семинар өткөрүү боюнча окуу куралы

  Бул окуу куралы, гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу, жана ага таасир этүүнү ишке ашырууга ыйгарым укуктуу ички иштер органдарынын кызматкерлеринин арасында семинарларды өткөрүү боюнча окуу куралы катары тренерлер үчүн иштелип чыкты. Окуу куралы, гендердик теория, анын табияты жана гендердик зомбулуктун түрлөрү боюнча базалык түшүнүктөрдү өздөштүрүү материалдарынын кыскача топтомун камтыйт. Окуу куралында Кыргыз Республикасынын «Үй-бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө» мыйзамын өздөштүрүүгө жана аны ички иштер органдарынын системасында аткаруунун механизмдерине өзгөчө көӊүл бурулат. Окуу куралында ошондой эле, семинарларды өткөрүүдө колдонулуучу куралдардын сыпаттамасы камтылган, сунушталган темаларды өздөштүрүү үчүн усулдар менен көнүгүүлөрдүн топтому сунушталат. Окуу куралы бир гана жаӊыдан үйрөнүп жаткан теренерлер үчүн пайдалуу болбостон, ошондой эле тажрыйбалуу тренерлер үчүн дагы, ал тургай гендердик жана үй-бүлөлүк зомбулук менен иш алып барган жарандардын кеӊири тобу үчүн дагы пайдалуу болуп саналат.

 • Аялдарга карата гендердик зомбулуктун алдын алуу көйгөйлөрүн жөнгө салуучу ченемдик-укуктук актыларынын жыйнагы

  Бул жыйнакка гендердик зомбулуктун алдын алуу, ага таасир этүү жана аны токтотуу көйгөйлөрүнө тиешелүү Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынан жана эл аралык-укуктук документтерден үзүндүлөр, анын ичинде ички иштер органдарынын кызматкерлеринин үй-бүлөлүк зомбулук менен иш алып баруу жаатындагы милдеттерин бекитүүчү Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин акттары киргизилди. Жыйнак, ИИМдин Академиясынын курсанттарына жана угуучуларына, ИИМ, ички иштер органдарынын кызматкерлерине, прокуратуранын кызматкерлерине, юридикалык жогорку жана орто окуу жайларынын студенттерине, ошондой эле гендердик зомбулук жаатындагы мыйзамдарга кызыкдар окурмандардын кеӊири чөйрөсүнө арналды.

 • Кыргызстандагы өнүгүү максаттарына расмий жардам берүүнүн алгачкы отчету

  Алгачкы жолу Кыргызстанда өлкөнүн саламаттык сактоо жаатындагы өнүгүү максаттарына расмий жардамдашууга (ӨРЖ) мониторинг кылуу жөнүндө отчет жарыяланды. ӨРЖ – бул экономикалык өнүгүүгө жана бакубаттуулукка көмөктөшүү максатында расмий сектор, мисалы, тышкы өнөктөштөр тарабынан көрсөтүлгөн жардам.

 • Элеттеги аялдын турмушунан көз ирмем

  Бул китепче “Кыргызстандагы элеттик аялдардын экономикалык укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү” аттуу биргелешкен долбооруна катышкан аялдардын жана эркектеридин ой-пикирлери жана тажрыйбалары жөнүндө баяндайт. Долбоор – БУУнун Аялдар түзүмүнүн, БУУнун Азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун (ФАО), БУУнун Дүйнөлүк Азык-түлүк программасынын (ДАП) жана Айыл чарба өнүктүрүү боюнча эл аралык фондунун (АӨЭФ)биргелешүүсүндө уюштурулган глобалдык демилге. Кыргызстанда бул долбоор 2014-жылдын ноябрь айынан тартып аталган агенттиктеринин дүйнөлүк тажрыйбаларын айкалыштыруу менен ишке ашырылууда.

 • Туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү максаттарга жетүүнүн сунушталган көрсөткүчтөрүнүн акыркы тизмеги

  Туруктуу өнүгүү чөйрөсүндөгү максаттарга жетүүнүн көрсөткүчтөрү орундуу болгондо, кирешенин деңгээли, жынысы, курагы, расасы, этностук таандыктуулугу, миграциялык статусу, майыптуулугу, жашаган жери жана Расмий статистиканын негизги принциптерине ылайык башка белгилер боюнча бөлүү менен берилиши керек (Башкы Ассамблеянын 68/261 резолюциясы).

 • Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин (РИЭА) “Киреше деңгээли орто жана төмөн өлкөлөрдө онкологиялык ооруларды каттоо системасын пландоо жана өнүктүрүү” аттуу окуу китеби эми орус тилинде да жарык көрдү

  Ракты изилдөө боюнча эл аралык агенттиктин (РИЭА) “Киреше деңгээли орто жана төмөн өлкөлөрдө онкологиялык ооруларды каттоо системасын пландоо жана өнүктүрүү” аттуу техникалык басылмасы орус тилине которулду. Котормону Орусия Федерациясынын Саламаттык сактоо министрлиги өз ыктыяры менен каржылады.

 • "Менин кирешелүү чарбам" колдонмосу

  Менин кирешелүү чарбам китеби – бул бирдиктүү окутуу планы жана ресурсу, ал өзүнө экономика, биология жана географиянын кээ бир темаларын камтып, андан сырткары математика жана кол өнөрчүлүк сабактарын өтүүдө колдонмо катары колдонуу максатында жазылган.

 • Менин коопсуз жана бейпил мектебим» колдонмосу

  «Менин коопсуз жана бейпил мектебим» колдонмосу алгач 2012-жылы иштелип чыккан жана акыркы компонентинин негизги элементи болуп саналат. “Менин Коопсуз жана Бейпил Мектебим” курсу 100дөн ашык мектепте Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтыкты орнотуу фондунун тарабынан каржыланган «Тынчтыкты чыңдоо үчүн аны жактоочулардын чөйрөсүн жана өбөлгө түзүү» БУУнун Аялдар түзүмүнүн долбоордун алкагында ишке ашырылган жана Финляндия Өкмөтү тарабынан каржыланган «Сууну акыйкаттуу пайдалануу бул – туруктуу жамааттарды түзүүнүн негизи» БУУнун Аялдар түзүмүнүн долбордун алкагында 2016 жылдан ишке ашырылынып келет.

 • “Коом түшүнүгүндөгү гендер” жалпы улуттук изилдөөсү

  БУУ-аялдар, БУУнун Калк фонду жана Эл аралык миграция уюмунун биргелешкен программасынын алкагында “Коом түшүнүгүндөгү гендер” жалпы улуттук изилдөөсү (GSPS) жыйынтыкталды. “Кыргызстанда гендердик саясатты илгерилетүү үчүн далил базаны жана теңдикти, бекем тынчтыкты камсыздоо боюнча программаларды түзүү” долбоору Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги жана Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети менен өнөктөштүктө аткарылат.

 • Кыргызстандагы иштеген балдар

  Бул басылма Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан Эл аралык эмгек уюмунун (ЭЭУ) финансылык жана техникалык колдоосу менен жүргүзүлгөн Иштеген балдардын экинчи улуттук изилдөөсүнүн жыйынтыктарын көрсөтөт. Бул отчет иштеген балдар жөнүндө маалыматтарда болгон кенемтелерди толтурат жана балдарды коргоо саясатын жана стратегиясын иштеп чыгуу үчүн ишенимдүү маалыматтарды берет, ошондой эле ЭЭУнун № 138 жана № 182 конвенцияларын аткаруудагы прогресстин деңгээлин баалоого мүмкүнчүлүк түзөт. Бул публикация авторлор жана консультанттар тобу тарабынан МОТ-ИПЕК учун иштелип чыкан. 2014-2015 жылдардагы балдар эмгегинин изилдөөсү Иштеген балдардын экинчи улуттук изилдөөсү болуп саналат.

 • Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast-Track to Accelerate the Fight against HIV and to End the AIDS Epidemic by 2030

  Political declaration on HIV and aids: on the fast-track to accelerate the fight against HIV and to end the aids epidemic by 2030

 • Эпидемиологиялык кырдаал тууралуу маалымат.

  Эпидемиологиялык кырдаал тууралуу маалыматты ушул шилтемеден таап, окуй аласыз. Булак: http://aidscenter.kg/ru/

 • Терминология боюнча ЮНЭЙДСтин колдонмосу - 2015

  Тил элести калыптандырып, жүрүм-турумга таасирин тийгизе алат. Тилди тең салмактуу колдонуу эпидемияга байланыштуу көрүлүп жаткан глобалдык жооп чараларды күчөтүүгө жол ачат. Бириккен Улуттар Уюмунун ВИЧ/СПИД боюнча программасы (ЮНЭЙДС) ылайыктуу деп табылган терминология боюнча ушул колдонмону кеңири коомчулукка сунуштайт. Бул жандуу жана дайыма өзгөртүлүп турган документ.

 • Кыргыз Республикасындагы балдардын абалына жасалган талдоо

  2011-жылы Кыргыз Республикасындагы балдардын абалына жүргүзүлгөн соңку талдоодон бери айрым багыттарда прогресс болду. Айталы, мектепке чейинки билим берүүгө, суу менен камсыздоо жана санитария булактарына жете алган, баштапкы мектепке кирүүгө мүмкүнчүлүгү бар балдардын саны өстү. Буга карабастан өзгөчө социалдык теңсиздикти башынан өткөрүп жаткан, же социалдык коргоо системасынын “көзүнө илинбей келаткан” балдарга жана аялдарга колдоо көрсөтүүгө байланышкан маанилүү көйгөйлөр ушул күнгө чейин кала берүүдө.

 • СПИД сандарда – 2015

  Дүйнө эли ВИЧтин жайылуусун токтотуп, илдеттин артка чегинүүсүн мүмкүн кылды. Адамзаты эпидемиянын азайышына шарт түздү. ВИЧ-илдетин жуктургандардын жана СПИДдин кесепетинен өлгөндөрдүн саны эпидемия катуу күчөп турган мезгилге салыштырмалуу олуттуу түрдө кыскарды. Учурда илдетке каршы туруу боюнча көрүлгөн чаралар жаңы максатты көздөйт – 2030-жылга чейин СПИД эпидемиясын токтотуу.

 • Кыргыз Республикасынын балдар резинденциалдык мекемелериндеги кырдаалга жасалган талдоо

  Бул басылма Кыргыз Республикасындагы резиденциалдык мекемелеринде балдардын абалына жасалган улуттук изилдөөнүн жыйынтыгы болуп эсептелет. Изилдөөнү 2010-жылдын сентябрь айынан 2012-жылдын январь айына чейинки мезгил аралыгында Кыргыз Республикасынын Социалдык өнүгүү министрлигинин, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин жана БУУнун Балдар фондунун демилгеси жана колдоосу менен “Менин Үй-бүлөм” коомдук фонду өткөрдү.

 • Кыргыз Республикасына БУУ мекемелер системасы тарабынан өнүгүү жаатында көрсөтүлгөн жардамдын алкактык негиздери

  Кыргыз Республикасына Бириккен Улуттар Уюмунун мекемелеринин системасы (ЮНДАФ) тарабынан өнүгүү жаатында көрсөтүлүп жаткан жардамдардын алкактык негиздери консультативдүү процесстин жыйынтыгы болуп эсептелет. Ал 2010-жылдагы окуялар өз таасирин тийгизген өткөөл процессте Кыргыз Республикасынын улуттук артыкчылыктарына жана муктаждыктарына БУУ канткенде мындан дагы эффективдүү реакция жасай алаарына талдоо жүргүзүү максатын көздөйт.