Ишмердүүлүгүбүз

Кыргыз Республикасындагы БУУ системасы өнүгүү жаатындагы реформаларды жүзөгө ашырууда Өлкөгө жардам берип, Миң жылдыктын жана Туруктуу өнүгүү максаттарын кошкондо, эл аралык деңгээлде макулдашылган өнүгүү жаатындагы максаттарга жетүүдө колдоо көрсөтөт.

БУУнун ар бир мекемеси өз мандатына ылайык өз чөйрөсүндө иш жүргүзөт. Бирок жыйындысында биздин ишибиз дүйнө лидерлери БУУда кабыл алган жалпы максаттарга жетүүгө көмөктөшөт.

Кыргыз Республикасындагы БУУ системасына кирген мекемелердин биргелешкен ишинин негизги чөйрөлөрү төмөнкүлөр: