ТӨМ 9: Индустрия, инновация жана инфраструктура

Инфраструктурага: транспортко, ирригациялык системаларга, энергияны үнөмдөөгө, маалыматтык жана коммуникациялык технологияларга инвестициялоо – көпчүлүк өлкөлөрдө коомчулуктардын туруктуу өнүгүшүн, укуктарынын жана мүмкүнчүлүктөрүнүн кеңейишин камсыз кылуудагы негизги шарт. Өсүүнүн жана урбанизациянын азыркы темптери эске алына турган болсо, шаарларга климаттын өзгөрүлүшүнө натыйжалуу туруштук берген, экономикалык өсүүнү камсыз кылган жана социалдык туруктуулукту шарттаган туруктуу инфраструктураны түзүүгө керектүү кошумча инвестицияларга муктаждык пайда болот. Финансылык, технологиялык жана техникалык ресурстарга муктаж болгон өлкөлөр колдоого алынат. Ошондо мамлекеттик бюджеттин каражаттарынын жана өнүгүү максатындагы расмий жардамдын эсебинен гана эмес, жеке менчик булактардан каржылануучу өлкөлөрдү колдоо – артыкчылыкка ээ.