ТӨМ 8: Жакшы жумуш жана экономикалык өсүү

Дүйнө жүзүндөгү калктын жарымы мурдагыдай эле күнүнө орто эсеп менен АКШнын 2 долларына барабар болгон суммага жан сактайт. Көп жерде жумуштун бар болушу жакырчылыктан арылтпайт. Максатка жетүүнүн жай жана текши болбогон жолу жакырчылыкты жоюуга багытталган социалдык-экономикалык саясатты кайрадан карап чыгууга жана күчтөнтүүгө түрткү берет. Туруктуу экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу үчүн коом алдында төмөнкүдөй милдеттер турат: адамдарды айлана- чөйрөгө зыян келтире турбаган, экономиканын өнүгүшүн шарттаган сапаттуу жумуш менен камсыздоо. Бул милдетти чечүү үчүн эмгекке жарактуу курактагы бардык адамдарды жумушка орношуу мүмкүнчүлүгү жана жумуштун жагымдуу шарттары менен камсыздоо зарыл.