ТӨМ 7: Арзан жана таза энергия

Азыркы дүйнө кабылган негизги маселелер менен мүмкүнчүлүктөр үчүн энергия зор мааниге ээ. Кайсы гана чөйрө болбосун, жумушчу орунбу, коопсуздукпу, климаттын өзгөрүшүбү, азык өнүмдөрүн өндүрүүбү же кирешенин көбөйүшүбү, бардык чөйрөлөрдө энергия булактарына жетүү – бул негизги жана чечүүчү фактор. Туруктуу энергетика экономиканы чыңдоонун, экосистеманы коргоонун жана адилеттикке жетүүнүн негизги шарты. БУУнун Башкы катчысы Пан Ги Мун азыркы энергетикалык тейлөө кызматтарына бардык адамдардын жетүүсүн камсыз кылуу, калыбына келүүчү энергия булактарын пайдалануунун натыйжалуулугун жогорулатуу жана кеңейтүү боюнча “Бардык адамдар үчүн туруктуу энергетика” кампаниясынын алкагындагы кыймылды жетектейт.